Suomi seuraa Ruotsia eläinlääkärikustannusten nousussa

“Eläinvakuutusten korvausmeno on Ruotsin lisäksi noussut Suomessakin jo useamman vuoden ajan merkittävästi. Koiria otetaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin, mikä näkyy myös vakuutusten määrän kasvussa. Nyt on hyvä aika kiinnittää huomiota eläinlääkärikustannuksiin ja miettiä keinoja niiden kasvun hillitsemiseksi ennen kuin olemme Ruotsin tilanteessa,” Ifin eläinvakuutusten tuotepäällikkö, eläinlääkäri Heidi Elomaa kertoo.

Muun muassa korkeiden hoitokustannusten takia koiravakuutuskattavuus on Ruotsissa ollut jo pitkään Euroopan korkein: noin 90% kaikista koirista on vakuutettu. Suomessa sama luku on eri arvioiden mukaan noin 30% ja kasvussa. Eläinlääkäripalveluiden kustannukset kuluttajalle Suomessa ovat välillä 2005-2019 nousseet noin 40 prosenttia, kun kuluttajahintojen yleinen nousu on samassa ajassa ollut 23 prosenttia (Tilastokeskus, Kuluttajahintaindeksi 2005=100).

Ruotsissa eläinlääkäripalveluiden hinnat ovat jo pitkään olleet niin korkealla, että kaikilla ei ole varaa lemmikin klinikkahoitoon

“Ruotsissa eläinten terveydenhoitokustannusten nousun syitä on analysoitu sekä kilpailuviraston, että vakuutusyhtiöiden toimesta. Taustalta on löydetty mm. yksityisten eläinten terveydenhoitopalveluiden ketjuuntuminen, alan keskittyminen ja diagnostiikan kehittyminen. Klinikoiden jatkuvasti laajentuva toimenpidetarjonta nostaa kustannuksia ja luo mielikuvaa hoidon standardeista. Eläinten hoitoon ei ole olemassa virallisia käypä hoito -suosituksia, joten tutkimus- ja hoitokäytännöt ovat vaihtelevia”, kertoo FirstVetin vastaava eläinlääkäri ja maajohtaja Maiju Tamminen. Ruotsalaislähtöinen FirstVet toimii Suomen, Norjan ja Tanskan lisäksi Saksan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen markkinoilla.

Uusia keinoja kehitetään

Yksi ratkaisu, joka on yleistynyt etenkin korona-aikana myös Suomessa, on eläinlääkärin etäkonsultointi videopuhelun välityksellä. Eläimen näkeminen reaaliaikaisesti kotiympäristössään mahdollistaa tilanteen luotettavan arvioinnin. FirstVetin antamista etäkonsultaatioista noin 30% lähetetään jatkotutkimuksiin, loput saavat neuvontaa ja kotihoito-ohjeita. Erityisen hyvin videopuhelu sopii tavallisimpien lemmikkien vaivojen kuten iho-, korva-, silmä- ja ruuansulatuskanavan oireiden, haavojen sekä ontumien arviointiin ja kotihoidon seurantaan.

”Etäeläinlääkäri voi auttaa etenkin kasvavaa joukkoa epävarmoja ensimmäisen lemmikin omistajia, jotka miettivät, miten toimia erilaisissa tilanteissa ja milloin lemmikki pitää viedä klinikalle. Etäkonsultointi tuo lisäksi säästöjä niin omistajalle kuin vakuutusyhtiöllekin, mikä siten vähentää myös vakuutusmaksujen nostopaineita. Olemme tässä lemmikin omistajien kanssa samassa veneessä”, toteaa Elomaa.