Tiesitkö, että myös hiuslakka, kynsilakka ja hajuvesi ovat jätteinä vaarallisia ympäristölle?

Pääkaupunkiseudun asukkailla on osittain puutteellisia tietoja kodin kemikaaleista ja ympäristön kemikalisoitumisesta. Neljä kymmenestä laittaa haitallisia kemikaaleja sekajätteeseen. Useampi kuin joka kymmenes huuhtelee kemikaaleja virheellisesti viemäriin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY teetti syyskuussa kyselyn haitallisten kemikaalien käytöstä pääkaupunkiseudun kotitalouksissa. Tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin asukkaat tunnistavat haitalliset kemikaalit ja osataanko niitä lajitella oikein. Sekajätteisiin laitettuina kemikaalit ovat vaaraksi jätteiden käsittelijöille ja jätevoimalan toiminnalle, viemäriin kaadettuna haitallisia aineita puolestaan voi päätyä Itämereen.

Tulosten mukaan asukkaiden tiedoissa ja taidoissa löytyy parannettavaa. Vastauksista tuli ilmi, että erityisesti naisten käyttämiä haitallisia kemikaaleja tunnettiin kohtuullisen huonosti: hajuveden tunnisti vaaralliseksi jätteeksi vain 37 prosenttia vastaajista, kynsilakan 65 ja hiuslakan 67 prosenttia. Desinfiointiainetta sisältävät kemikaalit tunnisti haitallisiksi vain puolet vastaajista.

Parhaiten vaarallisiksi jätteiksi tunnistetaan jäteöljyt, liuotinaineet, maalit, liimat, lakat sekä lääkkeet.

Omilla valinnoilla voi vaikuttaa ympäristön tilaan

Suurin osa kyselyyn vastanneista tiedosti oman roolinsa kemikaalien käyttäjinä. Noin 70 prosenttia vastaajista arvioi pystyvänsä vaikuttamaan omilla arjen valinnoillaan Itämeren kemikaalikuormitukseen. Kuitenkin alle 50 prosenttia vastaajista ilmoittaa pääsääntöisesti vievänsä tarpeettomat tai vanhentuneet kodin haitalliset kemikaalit vaarallisen jätteen keräykseen.

– Jokainen voi vaikuttaa esimerkiksi välttämällä turhaa kemikaalien käyttöä, lajittelemalla ja kierrättämällä jätteensä oikein sekä valitsemalla ympäristömerkittyjä tuotteita, vesihuollon ryhmäpäällikkö Paula Lindell kannustaa.

– Väärään jätekeräykseen lajiteltuna vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa keräily- ja käsittelyprosessissa ongelmia, sillä esimerkiksi monet niistä ovat helposti syttyviä ja voivat aiheuttaa tulipalon. Toisaalta vääränlaisesta käsittelytavasta voi seurata vaarallisen aineen päästöä ilmaan, veteen tai maaperään. Siksi ainoa oikea paikka niille on vaarallisen jätteen keräys, jätehuollon toimintovastaava Maarit Kiviranta perustelee.

Kodeissa syntyneiden haitallisten kemikaalien kuten muidenkin kotien vaarallisten jätteiden vastaanotto on pääosin maksutonta kaikkialla Suomessa. Pääkaupunkiseudulla vaarallisia jätteitä voi viedä mille tahansa HSY:n viidestä Sortti-asemasta tai johonkin noin 40 vaarallisen jätteen kontista. Lähimmän vastaanottopaikan löytää osoitteesta www.kierratys.info.

Näin teet kemikaaliviisaita valintoja kotona:

  • Muista, että viemäri ei ole roskis.
  • Vie maalit, lakat, liuottimet, öljyt ja hajuvedet vaarallisen jätteen keräykseen.
  • Palauta vanhat ja tarpeettomat lääkkeet apteekkiin.
  • Vältä turhaa kemikaalien käyttöä.
  • Valitse tuotteita, joissa on ympäristömerkki.
  • Suosi Suomessa ja EU:ssa valmistettuja tuotteita.