Uudenmaan ilmanlaatu oli pääosin hyvä vuonna 2021

0
48
Vuonna 2021 ilmanlaatu Uudellamaalla oli pääosin hyvää tai tyydyttävää. Kuva: Memmi Ojantola.

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla oli vuonna 2021 pääosin hyvää tai tyydyttävää, tiedottaa Uudenmaan Ely-keskus.

Vuonna 2021 pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan ilmanlaatua mitattiin jatkuvatoimisesti liikenneympäristössä Hyvinkäällä ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla. Mittausasemilla seurattiin typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia.

Typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin lisäksi suuntaa antavilla passiivikeräimillä Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Lohjalla, Nurmijärvellä, Porvoossa, Tuusulassa ja Vihdissä. Puun pienpolton päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun mitattiin pientaloalueella Lohjalla.

Vuonna 2021 ilmanlaatu pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla oli pääosin hyvää tai tyydyttävää, tiedottaa Uudenmaan Ely-keskus.

Ilmanlaatu luokiteltiin Lohjan ja Hyvinkään mittausasemilla hyväksi tai tyydyttäväksi 97 – 98 prosenttia ajasta.

Huonon tai erittäin huonon ilmanlaadun tunteja oli Lohjalla 23 ja Hyvinkäällä 61. Syynä huonon ilmanlaadun tunteihin oli katupöly. Eniten ilmanlaatuun Uudellamaalla vaikuttavat tieliikenne ja kotitalouksien puunpoltto.

Liikennemäärät olivat vuonna 2021 edelleen tavanomaista alempia, mikä pienensi pakokaasupäästöjä ja typpidioksidipitoisuuksia etenkin vilkasliikenteisissä ympäristöissä koko Uudellamaalla.

-Liikennettä oli kuitenkin enemmän ja pitoisuudet suurempia kuin vuonna 2020, jolloin liikennemäärät romahtivat koronapandemia seurauksena ja typpidioksidipitoisuudet olivat ennätyksellisen alhaisia, kerrotaan Uudenmaan Ely-keskuksen tiedotteessa.

Kevään 2021 katupölykausi oli yleisesti hankalampi kuin vuonna 2020, jolloin talvi oli Uudellamaalla leuto ja lähes lumeton.

Ilmansaasteiden pitoisuudet Uudellamaalla eivät ylittäneet ilmanlaadun raja-arvoja, mutta WHO:n uudet tiukemmat ohjearvot kuitenkin ylittyivät monin paikoin. Pitkällä aikavälillä ilmansaasteiden pitoisuudet ovat kuitenkin yleisesti laskeneet.

Puun pienpolton päästöt voivat Ely-keskuksen mukaan olla paikallisesti merkittävä ilmanlaatua heikentävä päästölähde.

Puunpoltossa syntyy terveydelle haitallisia päästöjä: pienhiukkasia, häkää sekä orgaanisia yhdisteitä, kuten bentso(a)pyreeniä.

Vuonna 2021 puunpolton päästöjen vaikutus oli nähtävissä Lohjan Moision pientaloalueella tehdyissä mittauksissa. Bentso(a)pyreenin pitoisuus alitti kuitenkin selvästi sille asetetun tavoitearvon.

Uudellamaalla pääkaupunkiseudun ulkopuolista ilmanlaadun seurantaa hoidetaan alueen kuntien ja teollisuuden yhdessä rahoittamana yhteistarkkailuna. Seurantaan kuuluvien ilmanlaatumittausten ja päästökartoitusten toteuttamisesta vastaa HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Seurantaa ohjaa yhteistyöryhmä, jossa on edustajat alueen kunnista, Uudenmaan ELY-keskuksesta ja HSY:stä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.