Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma hyväksyttiin

HSL:n hallitus hyväksyi Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman. Kuva: HSL.

HSL:n hallitus hyväksyi toukokuun lopussa Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman alkavaksi syysliikenteen 2019 alusta. Lisäksi vahvistettiin Tuusulan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely vuosille 2018–2021.

Suunnitelman keskeisimmät tavoitteet olivat Tuusulan kunnan kytkeminen osaksi HSL-alueen joukkoliikennejärjestelmää sekä Keravan liityntäliikenteen kehittäminen. Uusi linjasto kilpailutetaan kuluvan vuoden aikana.

Keravan asemasta merkittävä liikenteen solmupiste

Uudessa linjastossa liityntäliikenteen rooli korostuu ja linjasto tukeutuu runkoliikenteeseen. Tuusulan liittyminen HSL:n jäseneksi tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää runkoverkkoa entistä tehokkaammin. Tätä tuetaan järjestämällä tiheitä liityntäyhteyksiä kunnan päätaajamista raideliikenteen äärelle. Nykytyyppinen kaukoliikenne poistuu Tuusulan alueelta, ja vaihdottomat Helsingin yhteydet korvautuvat tiheämmällä ja kattavammalla liityntäliikenteellä. Myös linjojen liikennöintiajat laajenevat erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Myös koululaisliikennettä palvelevia linjoja sovitetaan tukemaan liityntäliikennettä. Lisäksi kunnan päätaajamien välille tulee uusia sisäisiä yhteyksiä palvelevia linjoja.

Myös Keravan alueen linjastoa kehitetään tukeutumaan runkoliikenteeseen liityntäliikenteen avulla. Helsinkiin suuntautuu aiempaa vähemmän suoraa seutuliikennettä ja sisäistä liityntäliikennettä kasvatetaan. Keravan aseman rooli seudun joukkoliikenteen solmukohtana kasvaa. Sisäisten linjojen päätepysäkit siirtyvät asemalle ja Hyrylän ja Nikkilän suuntaan lisätään enemmän vuoroja asemalta.

Suunnitelman mukainen liikennöinti edellyttää Vantaan ja Tuusulan rajalla sijaitsevien Epinkoskentien ja Pakkasraitin yhdistämistä. Katuyhteyden rakentaminen parantaisi merkittävästi Ilolan ja Jusslan alueiden sekä Hyrylän ja Tikkurilan välistä joukkoliikennepalvelua. Lisäksi tarvitaan muutaman nykyisen päätepysäkin kehittämistä sekä uutta päätepysäkkiä Keinukallioon.

Tiivistä vuorovaikutusta asukkaiden ja kuntien kanssa

HSL teetti linjastosuunnittelun pohjaksi alueen asukkaille karttasovelluspohjaisen Tuusulan alueen liikkumiskyselyn. Kyselyn vastauksia hyödynnettiin sekä suunnittelun lähtötietoina että linjastoratkaisuista päätettäessä.

Merkittävimmät asukaspalautteen perusteella tehdyt muutokset olivat Etelä-Savion linjan 972 pidentäminen Korsoon asti sekä Anttilantien liikennöinti Vallinojan alueella Steinerkoulun nykytyyppisten yhteyksien säilyttämiseksi.

– Tuusulalaiset toivoivat enemmän joukkoliikennetarjontaa, parempia seudullisia yhteyksiä sekä sujuvaa työmatkaliikennettä. Näihin toiveisiin pyrimme suunnitelmassa vastaamaan, toteaa joukkoliikennesuunnittelija Aleksi Manninen HSL:stä.

Myös Keravan ja Tuusulan kuntien lausunnot pyydettiin, ja esitetyt muutokset tehtiin linjastosuunnitelmaan. Kuntien esittämät näkemykset ja seurantatoiveet tullaan huomioimaan myös jatkosuunnittelussa.

Lähde: HSL

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.