Tuusulanjärven eteläosan toimenpidesuunnitelma on valmistunut

Tuoreessa toimenpidesuunnitelmassa esitetään esteetöntä reittiä Koskenmäentien kevyen liikenteen sillalta lintutornille sekä kulkureittiä Tuusulanjärven eteläosasta kohti Anttilanrantaa. Järvinäkymiä voidaan selvityksen mukaan avata Koskenmäen venerannasta, kevyen liikenteen sillan vierestä sekä venevalkaman länsireunalta. Myös rantasoiden ja -luhtien puustoa esitetään raivattavan.

– Työ on jatkumoa Tuusulan viheraluestrategia- ja yleiskaavatyön yhteydessä saadulle palautteelle, jossa toivottiin Tuusulanjärven alueelle lisää kulkureittejä sekä alueen siistimistä, kaavasuunnittelija Katja Gräsbeck kertoo.

Toimenpidesuunnitelmassa tarkastellaan alueen nykytilaa, kunnostustarvetta ja kunnostuskeinoja, maisemallisia kysymyksiä sekä alueen virkistyskäyttöön liittyviä tarpeita. Suunnitelma ei sisällä yksityiskohtaisia suunnitelmapiirroksia tai tarkkoja kustannuslaskelmia, vaan se pyrkii osoittamaan hoidettavia alueita ja niille sopivia menetelmiä sekä ohjaamaan ja kehittämään alueen käyttöä niin, että luonnonarvot ja virkistyskäyttömahdollisuudet tulevat huomioiduiksi. Reittien toteuttaminen vaatii erillisen päätöksen ja reittilinjauksista on sovittava maanomistajien kanssa.

Suunnitelma on toistaiseksi voimassa oleva, eikä sitä ole sidottu mihinkään tiettyyn ajanjaksoon, esimerkiksi seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi. Suunnitelmassa ei tarkastella järven pohjoispäätä, jota hoidetaan edelleen vuonna 2003 valmistuneen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman toteuttaminen on osa Tuusulanjärven eteläpään virkistyskäytön kehittämistä. Toteuttamiseen ei liity lainsäädännön tuomia velvoitteita. Kunnan omistaminen maiden ulkopuolella toimenpiteitä toteutetaan maanomistajan kanssa tehtävien sopimusten jälkeen.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.