Rajamäen Hellaspolun asuntokaava lainvoimaiseksi

Kuvituskuva

Hellaspolun alueen asemakaavan muutos Nurmijärven Rajamäellä on saanut lainvoiman. Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen toukokuussa 2021.

Uuden asemakaavan tavoitteena on edesauttaa alueen rakentumista, osoittaa tehokkaampaa rakentamista Rajamäen keskustan tuntumaan, kytkeä Kyläpään asuinalue tiiviimmin Rajamäen keskustaan sekä kehittää alueen kevyen liikenteen verkostoa, kerrottiin kaavamuutosaineistossa.

Kaava-alue sijaitsee Rajamäen keskustan luoteispuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu Hellaspolun alue, joka rajautuu Hellaskujaan, Tykkimäentiehen, Kiljavantiehen ja Rajamäentiehen.
Kaavamuutosalue on laajuudeltaan 12,3 hehtaaria.

Nykyisin alue on pääosin rakentamatonta metsää, peltoa, maantietä sekä rakennetun ympäristön piha-alueita. Väistyneessä vanhassa asemakaavassa alueelle oli kaavoitettu yksikerroksisia asuinkortteleita.

Uudessa asemakaavassa Hellaspolun alueelle on merkitty muun muassa rivitaloja, pientaloja, puistoaluetta sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitoksia.
Kerrostaloja Hellaspolun alueelle ei ole nyt paljon kaavoitettu Rajamäen kylämäisen luonteen vuoksi. Uuteen asemakaavaan on merkitty yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, johon on mahdollista rakentaa korkeintaan viisikerroksisia taloja.

Rajamäentie on merkitty Sörkäntien ja Astrakanintien välisen risteyksen ja Hanko-Hyvinkään junaradan väliseltä alueelta katualueeksi. Kevyen liikenteen alikulku on osoitettu nykyisen Hellaskujan päähän kaava-alueen pohjoisreunalle.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.