Taloyhtiöiden hallitukset eivät tiedä, mitä osakkaat haluavat

Vain 39 prosenttia osakkaista ja asukkaista kokee, että hallitus tuntee hyvin heidän näkemyksensä taloyhtiön kehittämisestä.

Taloyhtiön osakkaat eivät halua enää seurata sivusta, kun heidän omaisuudestaan ja asumisestaan päätetään. Tämä selviää Isännöintiliiton tekemästä taloyhtiöasumisen selvityksestä.

– Vuosittainen yhtiökokous ei voi olla ainoa paikka vaikuttaa omaan omaisuuteen ja asumiseen liittyviin asioihin, vaan tarvitaan uusia kanavia, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

Osakkailla on runsaasti näkemyksiä taloyhtiönsä kehittämisestä. He ovat tyytymättömiä muun muassa piha-alueiden viihtyisyyteen, kiinteistön energiatehokkuuteen ja viestintään.

Selvitys paljasti myös, että 84 prosenttia taloyhtiöiden osakkaista ja asukkaista kannattaa asukaskyselyjä. Yhtä moni haluaa, että tuloksia käsitellään yhtiökokouksessa.

Isännöintiala huolissaan tarpeellisten korjausten siirtämisestä

Vaikka suuri osa asuinrakennuksista on nyt korjausiässä, monesta taloyhtiöstä puuttuu tavoitteellinen kiinteistönpito. Tämä voi johtaa siihen, että taloja joudutaan purkamaan. Pahimmillaan se tulee osakkaille yllätyksenä.

Yhtiökokouksissa on velvollisuus käsitellä vuosittain hallituksen laatima viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys. Kaikissa taloyhtiöissä se ei ole kuitenkaan johtanut tavoitteelliseen kiinteistönpitoon, vaikka laki tuli voimaan jo vuonna 2010.

Yksi ongelma on se, että selvitys ei velvoita mihinkään, koska se vain esitetään yhtiökokoukselle. Lisäksi kunnossapitotarveselvitykselle ei ole laadullisia kriteereitä. Se voi olla vain hallituksen näkemys korjaustarpeista, joka ei perustu kunnollisiin selvityksiin eikä ole ammattilaisten laatima.

– Lakia voisi parantaa niin, että selvitys pitää vahvistaa yhtiökokouksessa. Tällöin korjaushankkeisiin sitoudutaan eikä hallituksen vaihtuminen vaikuta korjausten valmisteluun. Lisäksi viiden vuoden sijaan pitäisi katsoa 10 vuoden tähtäimellä, sanoo Isännöintiliiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Saarinen.

Isännöinnillä yhdessä sen asiantuntijaverkoston kanssa on tietoa ja kokemusta siitä, mitä taloyhtiöissä kannattaa korjata ja milloin.

– Jos taloyhtiöissä halutaan nostaa omaisuuden arvoa, on tärkeää keskittyä isoihin korjauksiin. Esimerkiksi putkiremontilla on isompi merkitys omaisuudelle kuin rappukäytävien maalaamisella, Saarinen muistuttaa.

Jotta taloyhtiötä osataan hoitaa oikein, on tärkeää selvittää myös se, miten osakkaat haluavat kehittää omaisuuttaan.

Niidenkin osakkaiden, jotka eivät käy yhtiökokouksissa, pitää saada äänensä kuuluviin. Parhaiten tämä onnistuu ennakkoon. Osakaskyselyn tulokset tulee käsitellä kunnossapitotarveselvityksen tavoin yhtiökokouksessa.