Nurmijärveläisen työttömän palkkaavalle työnantajalle jopa 500 euron lisä

Lisän tarkoituksena on madaltaa työnantajan kynnystä palkata pitkään työttömänä ollut henkilö, auttaa työtön henkilö tätä kautta takaisin työmarkkinoille ja saada paikallista työvoimaa yritysten tarpeisiin.

Nurmijärvellä on otettu tänä syksynä käyttöön työllistämisen Nurmijärvi-lisä vuoden kestävänä kokeiluna. Nurmijärveläisen työttömän palkkaavalle työnantajalle voidaan maksaa tukitoimena maksimissaan 500 euroa kuukaudessa kahdeksan kuukauden ajan.

Lisän tarkoituksena on madaltaa työnantajan kynnystä palkata pitkään työttömänä ollut henkilö, auttaa työtön henkilö tätä kautta takaisin työmarkkinoille ja saada paikallista työvoimaa yritysten tarpeisiin.

Työnantajalle maksettava lisä voi olla suuruudeltaan 500 euroa kuukaudessa enintään kahdeksan kuukauden ajan. Palkattavan työttömän tulee olla yli 300 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö. Nurmijärvi-lisän maksamiseen käytetään työmarkkinatukeen varattua kuntaosuutta.

Työsuhteen tulee olla sellainen, että päivärahaan vaadittava työssäoloehto täyttyy työsuhteen aikana. Ehtona on, että työaika on vähintään 20 tuntia viikossa. Maksettava palkka tulee olla alan työehtosopimuksen mukainen. Mahdollisesti haettava TE-keskuksen myöntämän palkkatuen ja Nurmijärvi-lisän yhteissumma ei voi ylittää henkilölle maksettavaa palkkaa.

Työllistämisen Nurmijärvi-lisä mahdollinen kaikille työnantajille

Nurmijärvi-lisää voidaan maksaa kaikille työnantajille: yrityksille, yhdistyksille, säätiöille, yksityisille työnantajille sekä kunnan toimialoille. Työllistäminen perustuu aina työnantajan tarpeeseen ja rekrytoinnista päättää viime kädessä työnantaja.

Lisän myöntämistä koordinoivat perhe- ja sosiaalipalveluiden työllisyyspalvelut. Käytännön työstä vastaa työllisyyspalvelut ja lisän maksatuksesta hallinto- ja talouspalvelut. Kunnan puolesta hoidetaan myös ns. jälkityö, eli pyritään varmistamaan työntekijän suoriutuminen työssään sekä helpotetaan yrityksen arkea auttamalla tuen hakemisessa. Kokeilun ajaksi kuntaan on palkattu työnsuunnittelija, joka toimii työttömien ja työnantajien välimaastossa ja hoitaa prosessin koordinoinnin. Elinkeinotoimi on mukana omalta osaltaan Nurmijärvi-lisän markkinoinnissa yrityksille.

Perustuu valtuustoaloitteeseen ”Uutta työtä sakkojen sijaan”

Nurmijärvi-lisä perustuu viime toukokuussa hyväksyttyyn valtuustoaloitteeseen ”Uutta työtä sakkojen sijaan”. Tavoitteena on työllistää kokeilun kautta 24 nurmijärveläistä työtöntä vuoden aikana. Käytäntö perustuu ns. Kuusamon malliin.

Tarkoitus on myös saada aikaan jatkossa merkittäviä taloudellisia säästöjä kunnalle työttömyyden hoidon kustannuksissa ja vastaavasti verotuloja. Kunta maksaa yli 300 -999 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatuesta takaisin Kelalle 50 % ja yli 1 000 päivää saaneiden työmarkkinatuesta 70 %.

Tavoitteena on myös saada aktivoitua pitkään työttömänä olleita työnhakuun ja auttaa heitä työnhaun arjen ongelmissa. Näin niissäkin tapauksissa, vaikka henkilö ei vielä kokeilun aikana työllistyisikään.

Haluatko pysyä kärryillä Nurmijärven asioista? Tykkää meistä Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/nurmijarvilehti

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.