Moottorikerholle metsäalue Rajamäeltä

Kuntasuunnittelulautakunta päätti vuokrata Nurmijärven Moottorikerho ry:lle noin 30 ha suuruisen metsäalueen Rajamäen pohjoispuolelta enduroharjoitusrataa varten.

Alue sijaitsee Altia Oy:n entisen puhdistamoalueen pohjoispuolella. Tehdyn meluselvityksen mukaan toiminnasta aiheutuva melu ei aiheuta lähialueen asutukselle ohjearvot ylittävää meluhaittaa. Luontoselvityksen mukaan siellä ei myöskään ole suojelukohteita eikä alue ole pohjavesialuetta. Alueelle kuljetaan Periäistentieltä Ketunpesän työpaikka-alueen kautta.

Vuokrasopimuksessa edellytetään moottorikerhon hakevan toiminnalle tarvittavat viranomaisluvat ja järjestävän toiminnan muutoinkin niin, että siitä ei aiheudu vahinkoa tai kohtuutonta haittaa kolmansille osapuolille. Toiminnan ympäristövaikutukset selvitetään viranomaislupien yhteydessä lupien edellyttämässä laajuudessa.

Lautakunta päätti äänin 5-2-1 alueen vuokraksi pohjaesityksen mukaisesti 800 euroa vuodessa. Lisäksi päätökseen tarkennettiin arviota taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Vuokra jää pienemmäksi kuin alueen metsänhoidolle aiheutuva haitta ja vuokrauksen yleiskustannukset, joten vuokrauksesta ei kerry kunnalle nettotuloja.

-Vuokrauksen tarkoitus ei ole tulonhankinta, vaan kunta haluaa tarjota tällä tavoin enduropyöräilyn harrastajille heidän toivomansa mahdollisuuden harjoittelupaikkaan ja toimintaan oman kunnan alueella, kertoo kehitysjohtaja Aarno Kononen.

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.