Nurmijärvelle perustettiin suuri luonnonsuojelualue

Nurmijärvelle perustettu Suomiehensuon luonnonsuojelualue oli viime vuoden toteutetuista kohteista suurimpia Uudellamaalla. Kuva: Janne Sormunen

Uudenmaan Ely-keskus suojeli viime vuonna monimuotoisuudeltaan arvokkaita kohteita pääosin vapaaehtoisin keinoin.

Valtaosa uusista luonnonsuojelualueista toteutettiin Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSO:n kautta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteutti vuonna 2023 useita eri luonnonsuojelun rahoitusohjelmia uusimaalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Näiden ohjelmien kautta yksityisten maanomistajien, kuntien ja kaupunkien omistamille alueille perustettiin kokonaisuudessaan 99 uutta suojeluun siirtyvää kohdetta, joiden pinta-ala ylsi yhteensä 746 hehtaariin. Suojeltavien elinympäristöjen joukossa oli yleisimmin monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä ja soita.

ELY-keskus edisti luonnonsuojelua Uudellamaalla kaiken kaikkiaan kolmella eri toteutustavalla.

Kuten edellisinä vuosina, eniten perustettiin pysyviä yksityisiä suojelualueita: ne vastasivat lähes 90 prosenttia viime vuoden kokonaissuojelualasta.

Yksityiset maanomistajat myivät myös jonkin verran luonnonsuojeluun soveltuvia maitaan valtion omistukseen. Vähäisempi osa pinta-alasta toteutettiin 20 vuoden määräaikaista rauhoittamista koskevalla sopimuksella yksityismaanomistajan ja valtion välillä.

– Tyypillisen yksittäisen suojelualueen pinta-ala oli Uudellamaalla viime vuonna noin viisi hehtaaria. Tämän lisäksi maakunnassa perustettiin suurempiakin suojelualueita; näistä kattavimpien koko vaihteli hieman alle 40 hehtaarista noin 70 hehtaariin.

– Suurin yksittäinen suojelualue oli Pusulan Pappilan luonnonsuojelualue Lohjalla ja toiseksi suurin Helsinkiin perustettu Hallainvuoren luonnonsuojelualue. Kolmannella sijalla koreili maakunnallisesti merkittävä Suomiehensuon luonnonsuojelualue Nurmijärvellä.

Vajaan 40 hehtaarin uusi Suomiehensuon luonnonsuojelualue sijaitsee eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen laajalla ja keskiosiltaan luonnontilaisena säilyneellä keidassuolla.

Maanomistajille vapaaehtoisen METSO-ohjelman puitteissa suojeltiin viime vuonna yhteensä 660 hehtaaria monimuotoisuudeltaan arvokkaita metsäisiä alueita.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.