Kuntalaisilta kymmeniä Nurmijärven parannusehdotuksia

Nurmijärven kunnalle on jätetty kaikkiaan 62 eri ehdotusta Nurmijärven viihtyisyyden ja turvallisuuden kehittämiseksi.

Nurmijärven kunta kysyi tammi-helmikuussa 2019 nurmijärveläisiltä, mitä he tekisivät, jos saisivat rahaa kotikuntansa kehittämiseen.

Kuntalaisten ehdotukset koskivat esimerkiksi ulkoliikunnan kehittämistä, rakennetun ympäristön siisteyttä ja nuorisotyötä.

Kyse on osallistavan budjetoinnin hankkeesta. Asukkaiden ehdotuksista 45 kohdistui osallistavan budjetoinnin 40 000 euron määrärahan jakamiseen. Loput 16 ehdotusta oli euromääräisesti niin suuria, että ne kohdistuvat kunnan budjettikäsittelyyn syksylle 2019. Lisäksi joukossa oli yksi määrittelemätön ehdotus.

– Osallistava budjetointi on osoittautunut toimivaksi malliksi, jonka nurmijärveläiset ovat ottaneet omakseen. Tämä innostaa meitä kehittämään osallistuvaa budjetointia myös jatkossa, kertoo kunnanjohtaja Outi Mäkelä Nurmijärven kunnan verkkosivulla.

Ehdotusten pohjalta koottu viranhaltijaraati käy kuntalalaisten ehdotukset läpi ja valitsee osallistuvan budjetoinnin yleisöäänestykseen menevät ehdotukset. Yleisöäänestys pidetään 11.3.-24.3. Äänestykseen voi osallistua sähköisesti verkkoasiointipalvelu Solmun kautta tai paperisella äänestyslomakkeella kunnanvirastolla tai kirjastoissa.