Keravan keskusta kehittyy aluekehityskuvan avulla

Keravan keskustan kehittämiseksi on laadittu aluekehityskuva, jonka luonnos julkaistu kaupungin verkkosivuilla.

Keravan kaupungin visiona on luoda vuoteen 2035 mennessä keskusta, jossa on monipuolisia asumisen ratkaisuja, laadukasta rakentamista, vilkasta kaupunkielämää, jalankulkuystävällistä kaupunkiympäristöä sekä monipuolisia viherpalveluita.

Myös Keravan keskustan turvallisuutta pyritään kehittämään paremmaksi luomalla esimerkiksi uusia kohtaamispaikkoja ja kasvattamalla asumisen määrää.

– Keskustan kehittämisen kaksi keskeistä painopistealuetta ovat Kauppakaaren kävelykadun uudistaminen sekä Keravan aseman, Aurinkomäen ja Keskuspuiston muodostaman kokonaisuuden kehittäminen, kertoo tiedotteessa Keravan kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos.

– Kauppakaaren täydennysrakentamishankkeiden avulla halutaan lisätä kaupallisten palveluiden tarjontaa rakennusten kivijalassa sekä uudistaa keskustan asumispalveluita. Lisäksi kävelykadun varressa sijaitsevien aukioiden toiminnallisuutta kehitetään, jotta aukioilla oleskelu ja vapaa-ajanvietto on entistä houkuttelevampaa, Pia Sjöroos jatkaa.

Keskustan kehittämistä varten laaditussa keskustan aluekehityskuvassa tarkennetaan Keravan yleiskaavaa, luodaan lähtökohtia asemakaavoituksen tavoitteille sekä tehdään keskustan kehittämisestä systemaattista asemakaavojen ollessa osa suurempaa kokonaisuutta.

Keravan kaupungin mukaan voimakas kasvu ympäröivissä Kuuma-kunnissa ja pääkaupunkiseudulla aiheuttaa Keravalle painetta luoda kasvua ja uusia kaupallisia palveluita.

Keravan putoaminen naapurikuntien tahdista keskustan kehittämisessä, voi luoda negatiivisen kierteen keskustan kaupallisten palveluiden näivettymiselle ja yrityselämän toimintaedellytyksille.

– Kauppakaaren varrelle asumisen lisääminen sekä rakennusten kivijalkoihin sijoitettavien liiketilojen uusiutuminen on välttämätöntä, jotta Keravan keskustan kaupallista vetovoimaa voidaan tulevaisuudessa vahvistaa, Sjöroos kertoo.

Kauppakaarelta on siirtynyt monia katutason liikkeitä kauppakeskus Karuselliin, mikä on muuttanut alueen kaupallisen painopisteen kävelykadun itäpäädystä lähemmäksi Kauppakadun ja Paasikivenkadun risteystä. Kauppakaarella on muutoksen myötä useita tyhjiä liiketiloja, joilla on negatiivinen vaikutus keskustan elävyyteen.

– Kävelykadun kaupan, palvelujen sekä kahviloiden ja ravintoloiden säilyminen katutason liiketiloissa on keskustan elinvoiman edellytys, Pia Sjöroos kertoo.

– Asemanseudun palveluita taas tulisi tulevaisuudessa vahvistaa erityisesti päivittäistavarakaupan lisäämisellä, jolloin se ei uhkaa kävelykadun vetovoimaa vaan parantaa keskustan vetovoimaisuutta kokonaisuudessaan.

Asemanseutua on suunniteltu kehitettäväksi monipuolisten asumisen ratkaisujen, kaupallisten palveluiden sekä liityntäpysäköinnin avulla.

Keravan kaupunginhallitus käsitteli keskustan aluekehityskuvan luonnosta 8. marraskuuta 2021 ja päätti asettaa luonnoksen nähtäville ja yleisön kommentoitavaksi. Keskustan aluekehityskuvan luonnos sekä sen kartta ja suunnittelumääräykset ovat nähtävillä 14. joulukuuta 2021 asti kaupungin verkkosivuilla.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.