Oppilaat palaavat lähiopetukseen 14.5., kevätjuhlia ei järjestetä

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti peruskoululaiset palaavat Järvenpäässä lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen. Koulut tiedottavat lasten vanhempia tarkemmin Wilman kautta oman koulunsa toimintatavoista. Wilma-viestejä kannattaa seurata siis tarkasti.

Peruskoulua käyvän oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle erityisestä syystä ole myönnetty vapautusta koulunkäynnistä. Lupaa poissaoloon tulee hakea Wilman lomakkeella.

Oppilaiden palatessa takaisin kouluun käsihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomioita. On tärkeää, että vanhemmat muistuttavat lapsiaan käsien pesemisen tärkeydestä. Lasten tulee pestä kädet kouluun lähtiessä sekä koulusta tultaessa.

Korostamme, että vaikka koulut nyt avautuvatkin, niin elämä ympärillämme ei vielä palaudu normaaliksi koronatilanteesta johtuen. Tämän vuoksi lasten ja nuorten tulee edelleen vapaa-ajallaan välttää lähikontakteja ja kokoontumisia.

Koulujen päättäjäispäivänä 30.5. oppilaat saavat todistuksensa omalta opettajaltaan koulussa. Varsinaista kevätjuhlaa kouluilla ei järjestetä. Kaupunki vetoaa lasten ja nuorten vanhempiin, että myöskin päättäjäispäivän iltana lapset ja nuoret pysyisivät kotona.