Hajajätevesineuvonta Nurmijärvellä ja Tuusulassa onnistui hyvin vuonna 2017

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys jatkoi vuonna 2011 aloittamaansa haja-asutuksen jätevesineuvontahanketta kesän 2017 aikana. Nurmijärvellä ja Tuusulassa neuvontaa oli tarjolla tehostetusti kuntien toiveesta. Näissä kunnissa tehtiin kiinteistökohtaisia käyntejä kesällä ja alkusyksystä 2017 yli 130. Lisäksi järjestettiin asukastilaisuuksia ja neuvontapiste. Neuvoja oli tarjolla myös puhelimitse ja sähköpostitse. Apua jätevesiasioihin on saatavilla vesiensuojeluyhdistyksestä jatkossakin, sillä hanketta on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2018.

Nurmijärvellä kiinteistökäynnit toteutuivat hyvin – työtä riittää edelleen

Nurmijärvellä on laajoja alueita, joilla kiinteistöjen tulee itse huolehtia jätevesiensä asianmukaisesta käsittelystä. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on tehnyt Nurmijärvellä jätevesineuvontaa vuodesta 2011 lähtien 707 kiinteistöllä, joka vastaa noin kolmasosaa myös lähitulevaisuudessa viemäriverkostojen ulottumattomiin jäävistä kiinteistöistä. Vuonna 2017 jätevesineuvonnan kiinteistökäyntiä tarjottiin lähes 70 Vantaanjoen ja Lepsämänjoen varrella sekä kunnan länsiosan pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille. Yhteensä käyntejä tehtiin yli 50 kiinteistöllä.

Nurmijärvellä neuvot tulevat tarpeeseen, sillä kiinteistökäyntien perusteella noin 60 % kiinteistöistä ei täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.   Nurmijärven pohjoisosassa sijaitsevien Herustenjärvien ranta-asukkaille järjestettiin heinäkuussa 2017 jätevesi-ilta. Alueelle syntyi hajajätevesineuvonnan tarve, kun keskitettyä vesihuoltoa ei toteutetakaan aiemmista suunnitelmista poiketen. Neuvontatilaisuuden lisäksi järjestettiin neuvontapiste Nurmijärven Koskikaran luontopolun avajaisissa. Suomen luonnon päivänä 20.5.2017 pidetyt avajaiset keräsivät suuren osallistujajoukon.

Tuusulassa neuvonta jatkui muutaman vuoden tauon jälkeen

Tuusulassa jätevesineuvontaa jatkettiin vuonna 2017 muutaman vuoden tauon jälkeen. Jätevesineuvonta toteutettiin pääasiassa pyynnöstä tehtävinä kiinteistökäynteinä, sähköposti- ja puhelinneuvontana sekä kyselyn pohjalta järjestettynä asukastilaisuutena Rusutjärvellä. Rusutjärven koululla heinäkuussa 2017 järjestetyssä asukastilaisuudessa käytiin hyvässä hengessä vilkasta keskustelua jätevesien käsittelyvaatimuksista, keskitettyyn vesihuoltoon liittymisestä ja järven tilasta. Tilaisuuden tausta-aineistoksi alueen asukkaita pyydettiin täyttämään kysely, jolla selvitettiin jäteveden käsittelyn tilannetta. Kyselyn vastausprosentti, 42 %, oli hyvä.

Tuusulassa asukkaat kysyivät oma-aloitteisesti neuvontaa hankekunnista kaikkein aktiivisimmin. Vuosina 2011-2014 ja 2017 Tuusulassa neuvotuista noin 650 haja-asutusalueen kiinteistöistä noin puolella on jätevesijärjestelmän remontti edessä lähivuosina.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.