Arvokkaita luontotyyppejä inventoidaan Uudenmaan alueella

Kuva: Janne Sormunen

Uudenmaan ELY-keskus inventoi kesän ja syksyn 2023 aikana arvokkaita luontotyyppejä.

Inventoinnit kohdistuvat lettosoihin sekä luonnonsuojelulain suojeltuihin luontotyyppeihin.

Letot ovat suoluontotyypeistä rehevimpiä ja harvinaisimpia.

– Ne ovat myös tärkeä elinympäristö vaateliaalle ja monimuotoiselle lajistolle. Kaikki lettoluontotyypit ovat äärimmäisen uhanalaisia Etelä-Suomessa, jossa jäljellä olevat esiintymät ovat usein pieniä ja laadultaan heikentyneitä. Lähes puolet uhanalaisista suolajeista elää ensisijaisesti letoilla. Lettojen turvaamisella on siksi merkittävät monimuotoisuusvaikutukset, kerrotaan Ely-keskuksen tiedotteessa.

Lettojen inventointihankkeen maastotyöt käynnistyivät Uudellamaalla vuonna 2022.

Hankkeessa tehdään maastoinventointeja Uudenmaan tiedossa olevilla ja potentiaalisilla letoilla.

Tavoitteena on koota tietoa, joka mahdollistaa lettojen esiintymisen, tilan sekä hoito- ja ennallistamistarpeen arvioinnin maakunnan alueella.

Tavoitteena on lisätä avoimesti saatavissa olevaa luontokohdetietoa.

– Luonnonsuojelulain luontotyypit ovat luonnontilaisia tai siihen verrattavia laissa mainittuja luontotyyppejä. Monien luontotyyppien säilyminen edellyttää myös jatkuvaa hoitoa. Inventoinneilla pyritään selvittämään luontotyyppien esiintymistä ja nykytilaa sekä arvioimaan mahdollista hoitotarvetta.

Inventoinnit liittyvät ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaan. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Lettojen inventointihanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.