Yksikin luottamuksellinen ihmissuhde voi katkaista yksinäisyyden kierteen

Vapaaehtoinen ystävä lisää ihmisen luottamusta itseen, muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan, selviää Punaisen Ristin ystäväkyselystä. Vapaaehtoinen ystävätoiminta on tehokasta yksinäisyyden ja syrjäytymisen vastaista työtä.

Vapaaehtoistoiminnan kautta alkunsa saaneet ystävyyssuhteet ovat hyvin samanlaisia kuin tavalliset, luottamukselliset ystävyyssuhteet, selviää Punaisen Ristin ystäväkyselystä. Joulukuussa 2017 tehtyyn kyselyyn vastasi 519 ystävätoiminnan vapaaehtoista ympäri Suomen.

Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta näkee tulosten antavan toivoa yksinäisyyden ja syrjäytymisen vastaiseen työhön Suomessa.

– Yksinäisyys on murrettavissa. Vapaaehtoisen ystävän kanssa uskalletaan jakaa ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Suhteet koetaan molemmin puolin läheisiksi ja syvällisiksi. Kysely osoittaa, että vapaaehtoisiin ystäviin luotetaan, Alaranta kertoo.

Ilman vapaaehtoista ystävää moni olisi kokonaan yksin

Ystäväkyselyn mukaan suurin syy hakeutua ystävätoiminnan piiriin on yksinäisyys. Yksinäisyyttä koetaan kaikissa ikäryhmissä ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Myös rajoittunut liikuntakyky ja korkea ikä saavat ihmiset hakemaan vapaaehtoista ystävää.

– Yksinäisyys on tuhoisaa ihmisen hyvinvoinnille, joten yksinäisyyttä vähentävän vapaaehtoistoiminnan vaikutus on hyvin suuri sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla. Yksikin myönteinen ihmissuhde voi katkaista kierteen, jossa jatkuva arvottomuuden kokemus musertaa ja saa ihmisen eristäytymään entisestään, Maaret kertoo.

Lähes kaikki ystävätoiminnan vapaaehtoiset arvioivat vierailujen olevan odotettuja (95,1 %) ja vierailujen virkistäneen ystävän mieltä (98 %). Jopa 82 % vapaaehtoisista arvioi toiminnan vähentävän yksinäisyyttä.

– Yksinäinen kokee usein itsensä näkymättömäksi. Huomatuksi tuleminen ja lyhytkin kohtaaminen vähentävät yksinäisyyttä. Tunne joukkoon tai porukkaan kuulumisesta on tärkeä meille kaikille, Alaranta kuvailee.

Ystävätoiminta vähentää ulkopuolisuuden kokemusta

Ystäväkyselyn mukaan ystävätoiminta rohkaisee erityisesti nuoria monenlaiseen aktiivisuuteen, kuten harrastuksiin.

– Ystävät tuovat nuorten elämään paitsi seuraa ja tukea, myös avaavat nuorten elinpiiriä. Vapaaehtoinen ystävä auttaa nuorta kiinnittymään lähiyhteisöihin. Ystävätoiminta vähentää ulkopuolisuuden kokemusta, kun nuori voi luottaa ihmisiin ja kokea olevansa itse luottamuksen arvoinen, sanoo nuorisotutkija, Nuorten turvatalojen johtaja Leena Suurpää.

– Ystäväkyselyn vastauksista merkittävänä ryhmänä nousee Suomeen hiljattain muuttaneiden nuorten ryhmä. Heille vapaaehtoiset ystävät merkitsevät erityisen paljon, sillä nuorten luottamus yhteiskuntaan on heikko. He kokevat arjessa epäoikeudenmukaisuutta ja osattomuutta eikä kannattelevia tukiverkostoja välttämättä ole. Inhimillinen vastuu Suomeen muuttaneiden nuorten arkielämästä on koko yhteiskunnalla, Suurpää jatkaa.

Vuonna 2016 noin 7400 maahanmuuttajataustaista ihmistä sai apua Punaisen Ristin ystävätoiminnasta.