Työttömyys romuttaa eläkesuunnitelmat

Tuoreen tutkimuksen mukaan työttömyys moninkertaistaa riskin joutua eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää. Naisilla riski on suurempi kuin miehillä.

Työttömyyden taakka ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) uudesta tutkimuksesta, jossa tarkastellaan yli 50-vuotiaiden palkansaajien eläkeaikeita ja eläkkeelle siirtymistä. Tutkimuksessa seuratuista miehistä joka neljäs ja naisista joka kuudes oli kokenut työttömyyttä. Naisilla työttömyys nelinkertaistaa ja miehillä kolminkertaistaa varhaisen eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyden.

– Yli viisikymmentävuotiaina työttömyyttä kokeneilla palkansaajilla on selvästi vaikeuksia jatkaa työmarkkinoilla vanhuuseläkeikään asti, ekonomisti Satu Nivalainen kertoo.

Naiset ennakoivat eläkeikänsä miehiä paremmin

ETK:n uusi tutkimus osoittaa myös, että palkansaajat osaavat arvioida tarkasti, milloin he jättävät työelämän taakseen.

– Aiottu eläkeikä selittää toteutunutta eläkeikää hyvin. Keskimäärin palkansaajat jäivät eläkkeelle hieman myöhemmin kuin ovat aikoneet, erikoistutkija Noora Järnefelt sanoo.

Naiset ennakoivat eläkeikänsä miehiä paremmin. Naisista, jotka suunnittelivat jatkavansa työssä yli 63-vuotiaiksi, 60 prosenttia toteutti suunnitelmansa. Miehillä vastaava osuus oli vähän yli 50 prosenttia. Järnefeltin mukaan työskentelysektori vaikuttaa valintoihin.

– Julkisella sektorilla työskentelevillä naisilla on usein yli 63 vuoden henkilökohtainen eläkeikä. Se on saanut heidät jatkamaan työssä pidempään.

Taloudellinen asema vaikuttaa eläkepäätöksiin

Lisäksi tutkimuksesta ilmenee, että hyvätuloiset naiset aikoivat jatkaa harvemmin työelämässä vanhuuseläkeiän saavuttamisen jälkeen. He jäivät tyypillisesti eläkkeelle 63-vuotiaana.

Sen sijaan varakkaat miehet jäivät useimmiten eläkkeelle jo ennen vanhuuseläkeikää.

– Todennäköisesti he ovat jääneet varhennetulle vanhuuseläkkeelle, Nivalainen arvioi.

Velkaantuneet miehet jatkoivat tyypillisesti työuraansa pidempään.

Satu Nivalainen ja Noora Järnefelt tarkastelivat tutkimuksessaan 738 palkansaajan eläkeaikeita ja seurasivat toteutuneita reittejä pois työelämästä. Tieto palkansaajien eläkeaikeista perustuu vuoden 2003 työolotutkimukseen. Palkansaajien eläkkeelle siirtymistä kartoitettiin ETK:n rekisteritiedoista vuosilta 2005-2013.