Yksityislääkärien hinnat hurjassa nousukiidossa

Potilaan maksamat omavastuuhinnat yksityisessä terveydenhuollossa ovat neljässä vuodessa muuttuneet merkittävästi.

Kun tarve hakeutua lääkäriin herää, joutuvat kunnallinen terveyskeskus ja yksityiset lääkärikeskukset puntariin. Yleisen mielikuvan mukaan julkisella puolella saa jonottaa, kun taas yksityisellä puolella pääsee heti hoitoon, mutta tämä VIP-kortti maksaa. Harvalla meistä on objektiivista tietoa kunkin terveyskeskuksen jonotilanteesta taikka potilaan maksamasta lopullisesta hinnasta yksityisellä lääkäriasemalla piilomaksujen ja Kela-korvausten jälkeen.

Päätös terveyskeskuksen ja yksityisen lääkärikeskuksen välillä tehdään lopulta mielikuvien varassa

Kelan tilastojen1 mukaan potilaan maksama hinta Kela-korvauksen jälkeen yksityisestä 20 min yleislääkärikäynnistä on kallistunut 52 % neljässä vuodessa Helsingissä (2011-2015). Samaan aikaan tulehdusarvon (CRP) laboratoriotutkimus on kallistunut 37% ja keuhkojen röntgenkuva 57%. Hinnat ovat toisin sanoin nousseet merkittävästi, mutta magneettikuvaus on uinut vastavirtaan. Esimerkiksi polven magneettikuvaus oli vuonna 2015 41% halvempi kuin vuonna 2011.

Potilaan maksama hinta yksityisistä terveydenhuoltopalveluista Kela-korvauksen jälkeen Helsinki, 2011 ja 2015

Yksityisen yleislääkärin 20 min vastaanoton hinta ennen Kela-korvausta on noussut neljän vuoden aikana keskimäärin 17% eli 47 eurosta 55 euroon (2011-2015). Samaan aikaan, kun yksityisten lääkärikeskusten perimä hinta on noussut 17%, on Kela-korvaus puolittunut 18 eurosta 11 euroon. Yhdessä nämä ovat johtaneet siihen, että potilas maksoi vuonna 2015 keskimäärin 52 % enemmän yksityisen yleislääkärin 20 min vastaanotosta Helsingissä. Tänä aikana Suomen bruttokansantuote nousi vain 5,2%2 eli yksityinen lääkärikäynti keventää potilaan kukkaroa merkittävästi enemmän nykyään kuin muutama vuosi sitten. Vuodenvaihteessa Kela-korvaus laski edelleen yhdestätoista eurosta yhdeksään euroon, joten hinta yksityislääkärikäynnistä noussee tänäkin vuonna.

Yksityisen yleislääkärin 20min vastaanoton hintakehitys Helsinki, 2011 ja 2015, palvelun Kela-koodi 0101B

Yksityisen yleislääkärikäynnin lisäksi tuntuvat myös yksityiset laboratoriotutkimukset potilaan lompakossa enemmän kuin ennen. Tulehdusarvo CRP -verinäyte oli 37% kalliimpi vuonna 2015 kuin 2011. Tämä johtui siitä, että palveluntarjoajien perimä hinta, eli hinta ennen Kela-korvausta, nousi tänä aikana keskimäärin 17% eli 24 eurosta 28 euroon. Samaan aikaan Kela-korvaus laski viidestä eurosta kahteen euroon (vuonna 2016 Kela-korvaus on 1 euroa).

Laboratoriohinnoissa on suurta vaihtelua yritysten välillä, jonka vuoksi yksityisen lääkärikeskuksen hintatasoa vertailtaessa ei kannata pelkästään tuijottaa lääkärin vastaanoton hintaa, vaan myös selvittää laboratoriopalveluiden hintataso.

Tulehdusarvo CRP -verinäytteen hintakehitys Helsinki, 2011 ja 2015, Kela-koodi 1216

Yksityisten röntgenkuvien hintakehitys on noudattanut samaa kaavaa yksityisen lääkärin vastaanoton ja yksityisten laboratoriotutkimusten kanssa. Esimerkiksi yksityisellä keuhkojen röntgenkuva on kallistunut potilaalle 57% vuodesta 2011 vuoteen 2015. Tämä johtuu siitä, että hinta ennen Kela-korvausta on noussut 10% eli 86 eurosta 95 euroon ja Kela-korvaus on laskenut 35 eurosta 15 euroon (vuonna 2016 Kela-korvaus on 9 euroa).

Keuhkojen röntgenin (thorax rtg) hintakehitys Helsinki, 2011 ja 2015, Kela-koodi GD1AA

Edellä mainituista yksityisistä lääkäri-, laboratorio- ja röntgenkuvapalveluista poiketen, olivat yksityiset magneettikuvauspalvelut potilaalle viime vuonna merkittävästi halvempia. Esimerkiksi polven magneettikuvauksen hinta laski 41% neljän vuoden aikana (2011-2015). Samaan aikaan Kela-korvaus laski yli puolella 350 eurosta 145 euroon (vuonna 2016 Kela-korvaus on 73 euroa). Hinta laski Kela-korvauksen pienenemisestä huolimatta, koska palveluntarjoajien perimä hinta ennen Kela-korvausta laski keskimäärin 51% eli 616 eurosta 303 euroon.

Vuonna 2015 polven magneettikuvauksen keskimääräinen hinta ennen Kela-korvausta lähes puolittui 303 euroon, jolloin potilaan maksettavaksi jäi 158€. Kilpailun lisääntyminen selittänee tämän ainakin osittain.

Polven magneettikuvauksen hintakehitys Helsinki, keskiarvo, 2011 ja 2015, yksityiset palveluntarjoajat, Kela-koodi NG1BG

Vaikka yksityiset lääkäri-, laboratorio- ja röntgenpalvelut ovat kallistuneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana, olisi väärin yleistää tätä epäsuosiollista hintakehitystä kaikkiin yleislääketieteeseen liittyviin palveluihin. On mahdollista, että magneettikuvauksen viimevuotinen hintojen lasku on johtunut esimerkiksi tuotannollisista, teknologiaan tai kysyntään liittyvistä syistä. Voidaan kuitenkin olettaa, että lisääntynyt kilpailu on myös vaikuttanut hintoihin.

Monet hinnat ovat potilaan näkökulmasta nousseet. Mutta ovatko ne liian korkeat? Tämä riippuu täysin omista mieltymyksistään; voinko mahdollisesti odottaa hoitoon pääsyä terveyskeskukseen tai kannattaisiko minun maksaa VIP-lipun hinta jonon ohittamiseksi yksityiseen lääkärikeskukseen?

Jotta potilas voi tehdä parhaan päätöksen terveyskeskuksen ja yksityisen lääkärikeskuksen välillä, tarvitsee hän tiedon jonotilanteesta ja hinnoista sekä julkisissa terveyskeskuksissa että yksityisissä lääkärikeskuksissa. Tämän vertailukelpoisen tiedon pitäisi olla helposti saatavilla esimerkiksi netissä.

Lähde: laakarihinta.fi/blog

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.