Vuosi 2017 oli Helsingin pelastuslaitokselle aikaisempia vuosia kiireisempi

Vuosi 2017 oli Helsingin pelastuslaitokselle edellistä kiireisempi, erityisesti vahingontorjuntatehtävät kasvoivat merkittävästi. Perustehtävien lisäksi toimintaa sävyttivät maamme itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumien turvaaminen sekä osallistuminen sote- ja maakuntauudistuksen sekä pelastustoimen kehittämishankkeen valmisteluihin.

Onnettomuuksien ehkäisyssä tehtiin valvonnallisia toimenpiteitä, kuten erilaisia tarkastuksia, asiakirjojen arviointia ja asiantuntijoiden neuvontaa lähes 7300 kappaletta, joka on vastaava määrä kuin edellisenä vuonna. Laadullisesti onnettomuuksien ehkäisytyötä tehtiin kuitenkin huomattavasti enemmän, koska Helsingissä rakennetaan parhaillaan poikkeuksellisen paljon ja varsin suuria kokonaisuuksia, jotka varaavat suhteellisesti enemmän aikaa ja ovat turvallisuuden kannalta vaativampia valvontakokonaisuuksia.

Turvallisuuskoulutusta ja –viestintää annettiin 34 990 henkilölle, joka sekin on samaa luokkaa kuin edellisvuotena. Koulutus kohdennettiin erityisesti peruskoulun yläasteen oppilaisiin sekä opetus- ja terveydenhuoltohenkilöstöön.

Pelastustoiminnan hälytykset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 638 tehtävällä, kokonaismäärän olleessa 9451 hälytystä (8813, 2016). Onnettomuuksissa menehtyi 24 henkilöä (25, 2016) ja 39 henkilöä loukkaantui vakavasti (40, 2016). Merkittävin muutos tapahtui vahingontorjuntatehtävien osalta, jossa tehtävämäärän kasvu oli peräti 82 % vuoteen 2016 verrattuna. Kaikkiaan vahingontorjuntaan liittyviä tehtäviä oli 954 (438, 2016). Vahingontorjuntatehtävät ovat olleet kasvussa myös pidemmällä aikavälillä ja niiden kasvu on todennäköistä myös jatkossa. Ilmastossa tapahtuvien muutosten myötä säiden ääri-ilmiöiden ennustetaan edelleen lisääntyvät voimakkaiden sateiden, tuulien ja tulvien muodossa. Vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi on tärkeää huomioida ilmastomuutoksen vaikutukset ennakoivasti kaavoituksessa, rakennussuunnittelussa ja rakentamisessa sekä kiinteistöjen ja kansalaisten varautumisessa.

Helsingin varautuminen ja väestönsuojelu oli kansainvälisen huomion kohteen useissa eri yhteyksissä vuonna 2017. Erityisesti modernit ja monikäyttöiset väestösuojat kiinnostivat kansainvälistä mediaa. Valmiuden kehittämisessä paneuduttiin erityisesti alueellisten johtokeskusten, väestöhälytysjärjestelmän sekä kalliosuojien uudistamisen ja perusparannusten suunnitteluun.

Ensihoidon hälytystehtävien pitkään jatkunut voimakas kasvu loiveni, ollen nyt 788 hälytystä. Tehtävien kokonaismääräksi muodostui 61 438 hälytystä (60 695, 2016). Vuonna 2017 saatiin valmiuteen lisää yksi 12 tuntia vuorokaudessa päivystävä ambulanssi ja sen edellyttämät henkilöstöresurssit kompensoimaan tehtävämäärän kasvua. Viime vuosien voimakkaasta kasvusta huolimatta ensihoitopalvelu on kyennyt turvaamaan potilailleen määritellyn palvelutason sekä ylläpitänyt potilastyytyväisyydessä ja hoitotuloksissa korkean kansainvälisen tasonsa. Toiminnan kehittämisessä keskityttiin erityisesti suuronnettomuusvalmiuden, ensihoidon laadun ja potilasturvallisuuden sekä avoterveydenhuollon potilaita palvelevien toimijoiden yhteistyön parantamiseen.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.