Veräjälaaksossa kasvaa 23 kääpälajia

Pohjois-Pasilan metsän kuusilahopuut elättävät rikasta kääpälajistoa. Kuva: Birthe Weijola.

Joissakin Helsingin lähiömetsissä kasvaa arvokkaita kääpälajeja. Veräjälaakson lehtometsästä on löytynyt 23 eri kääpälajia.

Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella. Selvityksen tavoitteena oli parantaa tietämystä Helsingin metsien kääpätilanteesta ja selvitysalueiden merkityksestä kääpälajiston suojelulle.

Selvityksissä tehtiin havaintoja yhdestä erittäin uhanalaisesta, kolmesta vaarantuneesta, viidestä alueellisesti uhanalaisesta sekä kymmenestä silmälläpidettävästä lajista. Lisäksi havaittiin useita lajeja, jotka ovat Helsingissä erityisen huomionarvoisia harvinaisuutensa tai ekologisen vaateliaisuutensa vuoksi. Havaittujen kääpälajien määrä vaihteli Veräjälaakson lehdon 23 lajista Siilitien metsän ja Marttilan metsän 76 lajiin.

Vuosien 2018 ja 2019 kääpäselvityksissä tehtiin havaintoja 126 kääpälajista sekä 20 muusta indikaattoriarvoa omaavasta orvakka- tai orakaslajista. Yhteensä Helsingissä on havaittu noin 185 kääpälajia.
Kaikilla selvityskohteilla elää vaateliasta lahottajasienilajistoa, joka hyötyy alueiden säilyttämisestä rakentamisen ja tehokkaan metsänkäsittelyn ulkopuolella.

Selvityksen perusteella lahopuun määrän kasvu ja monipuolistuminen Helsingin kaupunkimetsissä on selvästi johtanut useiden vaateliaiden lajien kantojen runsastumiseen. Tämä näkyy erityisen hyvin kuusilahopuuta suosivassa lajistossa.

– Ilmiö näyttää etenevän yllättävänkin nopeasti, eli eroa näkyy jo verrattuna tilanteeseen kymmenen vuotta sitten. Uusin havainto on se, että runsastuminen näyttää koskevan myös sitruunakäävän kaltaista, perinteisesti aarniometsiä suosivaa lajia. Kaupungin valitsemalla lahopuun lisäämistä suosivalla linjalla kannattaa siis jatkaa, kertoo selvityksen tehnyt luontokartoittaja Keijo Savola Helsingin kaupungin tiedotteessa.

Arvokasta kääpälajistoa löytyy myös Helsingin kantakaupungista. Pohjois-Pasilan metsän lahopuut elättävät rikasta kääpälajistoa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.