Uusia kerrostaloja Länsi-Pakilaan

Uusien asuinkerrostalojen asemakaavoitus Länsi-Pakilaan etenee. Helsingin kaupunginhallitus vie kaupunginvaltuuston käsittelyyn Länsi-Pakilan asemakaavan muutoksen.

Kaavaratkaisu koskee viittä tonttia, jotka sijaitsevat Pakilantien varrella, Kehä I:n etelä- ja pohjoispuolella.

Kaavamuutos mahdollistaa enintään nelikerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Pakilantien varteen. Tonttien käyttötarkoitus muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Pakilantien ympäristöä kehitetään yhteistyössä tonttien omistajien kanssa Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympäristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista.