Meritäytöt laajentavat Kruunuvuorenrannan maa-alueita

Haakoninlahdella esirakentaminen käynnistyi merenpohjan kuorintaruoppauksella, jossa pilaantunut pintakerros kuoritaan pois.

Haakoninlahden ja Koirasaaren esirakentaminen on alkanut Laajasalon Kruunuvuorenrannassa.

Helsingin asuntorakentamisen tärkeimpiin keskittymiin lukeutuva Kruunuvuorenrannan alue laajenee merelle, kun esirakentaminen mahdollistaa uusien asuntojen, väylien, laitureiden ja aallonmurtajien rakentamisen.

Kruunuvuorenrantaan kuuluvien Haakoninlahden ja Koirasaaren esirakentaminen on Helsingin kaupungin tilaama kokonaisurakka, jossa vaativan infran rakentamiseen keskittynyt Kreate Oy vastaa alueella tehtävistä ruoppauksista, meritäytöistä ja louhinnoista sekä pilaantuneiden maiden kuten sedimenttikerroksen poistosta.

– Laajennamme Haakoninlahden ja Koirasaaren maa-alueita ruoppaamalla sekä tekemällä meritäyttöä kaikkiaan noin 200 000 kuution verran. Avolouhinnan lisäksi syvennämme Haakoninlahden rantaa vedenalaisena louhintana, kertoo tiedotteessa työpäällikkö Jarmo Tamminen Kreatelta.

Koirasaaren edustalla täytetään aiemmin täyttämättä jäänyt kaavan mukainen alue.

Esirakentamisen myötä Haakoninlahden ja Koirasaaren edustan maa-alueet laajenevat uudelle Baneerikujalle, venelaitureille, kiinteille aallonmurtajille sekä asuntorakentamisen käyttöön.

Louhinnat Haakoninlahdessa ja Koirasaaressa alkavat vuodenvaihteessa 2022-2023 ja kestävät kahden kuukauden ajan.

Vedenalainen louhinta on Haakoninlahden ja Koirasaaren esirakentamisurakan haastavimpia työvaiheita.

– Vedenalainen louhiminen on aina haastava työvaihe. Tässä urakassa menemme syvimmillään 10 metriin, joten louhiminen vaatii todella erikoisosaamista. Huolellisella työsuunnittelulla, oikeanlaisella kalustolla ja luotettavien yhteistyökumppaneiden avulla työ toteutetaan onnistuneesti ja aikataulussa, kertoo kohteen kalliorakentamisen projektipäällikkö Samuel Laitinen Kreatelta.

Haakoninlahdella esirakentaminen käynnistyi lokakuun lopussa, kun mereen asennettiin silttiverho estämään ruoppauksessa syntyvän hienoaineksen leviäminen.

Merenpohjassa on aloitettu kuorintaruoppaus, jossa pilaantunut pintakerros kuoritaan pois. Pilaantunut maa-aines kuljetetaan ensin meriteitse kuivumaan Hernesaaren altaisiin, josta se toimitetaan ensi keväänä jatkokäsiteltäväksi.

Jarmo Tammisen mukaan urakan välitavoitteena on saada meritäyttöpenkereet Haakoninlahdella asuntorakentamiselle tulevan tontin ja Baneerikujan osalta valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

– Maanrakentaminen vedessä on haastavaa ja sääolosuhteet tekevät siitä erityisen haasteellisen. Meillä on sama toive kuin naapurityömaallamme Kruunusilloilla eli toivottavasti talvesta tulee mahdollisimman leuto ja vähäluminen, hän naurahtaa.

Helsingin kaupungin tilaamassa urakassa Kreate laajentaa Haakoninlahden ja Koirasaaren maa-alueita ruoppaamalla ja tekemällä meritäyttöä noin 200 000 m³.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.