Länsisataman uuden terminaalin kaavamuutos etenee

Kuvituskuva

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11. maaliskuuta esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavamuutoksen hyväksymistä satama- ja katualueelle Jätkäsaaressa, Tyynenmerenkadun ja Jätkäsaarenlaiturin välissä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että sataman keskittämisskenaarion mukainen liikenteen lisäys alueella on mahdollista.

Nykyinen Länsisataman terminaalirakennus 1 on laajuudeltaan riittämätön sataman kehittämisohjelman mukaisen liikenteen sijoittumiselle, eikä sijainniltaan mahdollista tarkoituksenmukaisia liikennejärjestelyitä satama-alueella.

Alueelle on suunniteltu uusi terminaalirakennus sekä sataman saatto-, odotus- ja jalankulkualueita.

Lopullisen päätöksen kaavamuutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Helsingin ja Tallinnan välinen alusliikenne on suunniteltu keskitettävän tulevaisuudessa Länsisatamaan, minkä takia sataman laiturialuetta laajennetaan ja eteläkärkeen rakennetaan uusi kenttäalue osin täyttämällä.

Hankkeeseen sisältyy satamatunnelin rakentaminen Länsisatamasta Länsiväylälle.

Tunnelille on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoista linjausta. Satamatunnelin eteläinen suuaukko sijoittuu kaikissa vaihtoehdoissa Helsingin Jätkäsaareen, satama-alueelle.

Sataman alueella satamatunnelin maanpintaan ulottuva alue rajautuu Tyynenmerenkatuun ja laiturialueeseen. Satamatunneli liittyy Länsiväylään Ruoholahden alueella Salmisaaressa. Salmisaaressa tunnelin maanpäälliset rakenteet sijaitsevat pääosin liikenne- ja virkistysalueella.

Vaihtoehdossa A satamatunnelin Salmisaaren suuaukko sijoittuu Lapinlahden puiston eteläreunaan, Ilmarisen talon pohjoispuolelle. Vaihtoehdoissa C ja D satamatunnelin Salmisaaren suuaukko sijoittuu Länsiväylälle, Morsian-niemen ja Sulhanen-saaren väliselle alueelle.

Tunnelin A-vaihtoehto vaarantaisi hyönteisesiintymän

Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentaminen ja satamatunnelin ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely).

YVA tuottaa tietoja hankkeen jatkosuunnitteluun ja kaavoitukseen, ja sen tulokset on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa ja lupaharkinnassa. ELY-keskus katsoo, että hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset aiheutuvat etupäässä satamatunnelin rakentamisesta. Vähäisimmät ympäristövaikutukset on hankevaihtoehdolla D.

– Rakennustyöt aiheuttavat haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäyttöön, ilmastoon ja liikenteeseen. Lisäksi hankevaihtoehdolla A arvioidaan olevan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luontoon sekä maisemaan ja kulttuuriympäristöön rakentamisen aikana, tiedottaa Uudenmaan Ely-keskus.

– Vaihtoehto A vaarantaa erittäin uhanalaisen kirvelilattakoin esiintymistä Suomessa, minkä ohella vaihtoehdon haitalliset vaikutukset erityisesti rakentamisvaiheessa kohdistuvat kulttuuriympäristöltään valtakunnallisesti tärkeään Lapinlahden puistoon. Myös hankevaihtoehdossa C häviää mukulakirvelikasvustoja, mutta laajimmat ja kirvelilattakoille tärkeimmät esiintymät säilyvät.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.