Työttömyysaste pieneni kaikissa Helsingin peruspiireissä

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2018 lopussa 9,2 prosenttia. Vuoden takaisesta työttömyysaste pieneni reilulla prosenttiyksiköllä.

Työttömyysaste laski kaikissa Helsingin suurpiireissä. Eniten pudotusta oli korkeimman työttömyysasteen alueella itäisessä suurpiirissä. Vähiten työttömyys laski eteläisessä suurpiirissä.

Työttömyysasteet vaihtelevat Helsingin suurpiireissä eteläisen 5,8 prosentin ja itäisen 13,4 prosentin välillä.

Myös peruspiiritasolla työttömyys pieneni kaikkialla Helsingissä. Kaupungin sisäiset erot ovat tosin edelleen suuria. Alhaisin työttömyysaste on Länsi-Pakilan peruspiirin 4,3 prosenttia. Korkein työttömyysaste on Jakomäen peruspiirin 16,9 prosenttia.

Vuosina 2015-2018 työttömyysaste pieneni Helsingissä keskimäärin kolmella prosenttiyksiköllä. Alppiharjun ja Myllypyron peruspiireissä työttömyysasteet putosivat yli viidellä prosenttiyksiköllä.

Nuorten työttömien määrä on vähentynyt Helsingissä kaikkien työttömien määrää nopeammin. Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli vuoden 2018 lopussa 6,9 prosenttia. Niin ikään 25-29-vuotiaiden työttömyysaste oli aavistuksen korkeampi eli 7,0 prosenttia.

Suurpiireistä korkein työttömyysaste alle 30-vuotiailla helsinkiläisillä oli itäisessä suurpiirissä, 11,8 prosenttia. Matalin se oli eteläisessä suurpiirissä, 3,3 prosenttia. Nuorten työttömyysaste putosi vuonna 2018 eniten itäisessä suurpiirissä. Peruspiireistä nuorten työttömyysasteet pienenivät eniten Maunulan, Mellunkylän, Myllypuron ja Tuomarinkylän peruspiireissä.