Töölön Kivelänkadun puistikko uudistui pysäköintiluolan yläpuolella

Kivelänkadun puistikko on avautunut uudistuneena. Puisto oli suljettuna Töölönkadun maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen ajan. Pysäköintilaitos on valmistunut marraskuussa.

Uusi Kivelänkadun puistikko on rakennettu osittain maanalaisen parkkiluolan yläpuolelle ja osittain sen viereen. Maanalaiseen pysäköintiluolaan liittyvät ajoluiskat ja muut rakennelmat on sovitettu osaksi puistoympäristöä.

Kivelänkadun puistikko on alun perin rakennettu 1970-luvulla kahden töölöläishotellin rakentamisen yhteydessä. Helsingin kaupungin ympäristökeskus on luokitellut puistossa sijaitsevan luonnontilaisen avokallion kohtalaisen arvokkaaksi kallioperän ja maaperän luontokohteeksi.

Kallioalue on nyt säilytetty osana uudistunutta puistikkoa. Puiston ylemmälle oleskelutasanteelle on tehty isoja viheristutuksia ja puistonpenkkejä.

Talvisin puistikossa on ollut lasten pulkkamäki. Kivelänkadun puistikko peruskorjattiin viimeksi vuonna 2000.

Jani Jakonen