Pukinmäkeen suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja

Helsingin kaupunki suunnittelee asemakaavamuutosta Pukinmäkeen osoitteisiin Eskolantie 1, Eskolantie 3, Eskolantie 5, Säterintie 2 ja Säterintie 4.

Kaupunki on julkaissut kaavahankkeen aloitukseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Eskolantien ja Säterintien varteen kaavoitetaan asuinkerrostaloja. Samalla selvitetään liike- ja palvelutilojen sijoittamista asuinrakennusten alimpiin kerroksiin.

Suunnitelmissa uudet rakennukset sijoittuisivat nykyisten toimitilarakennusten kohdille Pukinmäen rautatieaseman äärelle ja olemassa olevan asunto-osakeyhtiön piha-alueelle.

Helsingin kaupunki on myös laatimassa Pukinmäen ja Savelan alueelle sekä Longinojan varteen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteita, jotka ohjaavat alueen kehittämistä.

Pukinmäen suunnitteluperiaatteet valmistellaan Helsingin yleiskaavan 2016 pohjalta, ja niissä käsitellään yleispiirteisesti muun muassa asumista, palveluita, työpaikkoja, liikkumista sekä viheralueita. Suunnitteluperiaatteet toimivat tulevien asemakaavahankkeiden tukena.