Pasilan yli 110 metrisen tornitalon kaavoitus etenee

Itä-Pasilan 33-kerroksisen tornitalon ja Messukeskuksen laajennuksen asemakaavoitus etenevät.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kesäkuun alussa Messukeskuksen asemakaavan muutosehdotuksen. Ehdotus etenee seuraavaksi Helsingin kaupunginhallitukseen.
Messukeskuksen kaavamuutoksen tavoitteena on edistää alueen rakentumista. Voimassa oleva asemakaava ei ole johtanut toteutukseen, joten kaavaa muutetaan.

– Uusi kaava mahdollistaa erityisesti sen, että uusilla laajennetuilla hotelli- ja kongressitiloilla pystytään vastaamaan kasvaneeseen kansainväliseen kongressikysyntään, kerrotaan lautakunnan päätöksessä.

Tavoitteena on rakentaa Messukeskukselle uusi kongressitila sekä pääsisäänkäyntiaula Messuaukion viereen. Sisäänkäyntirakennus on suunniteltu monikäyttöiseksi avoimeksi aulatilaksi, johon liittyy ravintola- ja kahvilatiloja messujen sisäänkäyntiporttien ulkopuolella.

Hotellitorni sijoittuu niin ikään Messuaukion viereen. Hotellista on kaavailtu enintään 33-kerroksista, jolloin korkeus maanpinnasta olisi noin 115 metriä.

Muistutusten johdosta kaavaehdotukseen on lisätty määräykset lintujen törmäysriskin vähentämiseksi:

– Rakennusten torniosien julkisivuihin ei tule tehdä useiden kerrosten korkuisia, yhtenäisiä lasipintoja, eikä rakennuksia tule valaista ympäröivää aluetta kirkkaammin.

Näillä näkymin Messukeskuksen uusi aularakennus ja kongressitila toteutetaan ennen hotellitornia.