Pikaruokaravintola tuhoaisi suojaviheralueen ja toisi liikennesuman

Keväällä 2019 Pakilassa onnistuttiin sitkeällä asukasaktiivisuudella estämään Pakilantien ja
Kyläkunnantien risteykseen suunniteltu markethanke. Kaupunkiympäristölautakunta päätti tuolloin
yksimielisesti, ettei esitetty 4700 m2 hanke sovi tontille ja palautti asian uudelleen valmisteluun
evästäen, että mahdollinen rakentaminen tulee valmistella radikaalisti pienempänä, liikennehaitat
minimoiden ja suojaviheralueet säilyttäen.

Alueen asukkaat ovatkin tänä kesänä ottaneet järkyttyneinä vastaan saman tontin uuden vaivihkaa
valmistellun suunnitelman: Risteykseen esitetään nyt rakennettavaksi ympärivuorokauden auki oleva
McDonald’s-ketjun pikaruokaravintola. Suunniteltu rakennus ei mahtuisi liiketontille, vaan sen
pysäköintialue pitäisi sijoittaa kaupungin omistamalle suojaviheralueelle.

Pikaruokaravintola keräisi liikennevirtaa Kehältä kellon ja vuoden ympäri. Vuosi sitten
kaupunkiympäristölautakunta vaati, että mahdollisen rakennuksen kaikki liikenne (logistiikka,
pysäköinti) tulisi ohjata maan alle. Tämä ei suunnitelman mukaan toteutuisi. Asiakas- ja tavaraliikenne
ravintolaan kulkisi tontille Kyläkunnantieltä ja ruuhkauttaisi risteysaluetta entisestään. Kyläkunnantie
on monien lasten koulutie.

Suunniteltu rakennus tulisi tiiviisti kiinni 1940-luvun puutaloalueeseen ja haavoittaisi Museoviraston
suojeleman rintamamiestaloalueen yhtenäistä ilmettä. Kaupunginkaavoittaja Ann-Charlotte Roberts
on viime marraskuussa asukastilaisuudessa todennut, että alueen arvot tulisi säilyttää ja luvannut että
alueen rakennushistoriallisista arvoista teetetään selvitys lähtökohdaksi alueen
suunnitteluperiaatteelle. Selvitystä ei toistaiseksi ole tehty.

Missä avoimuus, kaupunkilaisten osallisuus ja asukkaiden vaikutusvalta?

Pikaruokaravintolan suunnittelua on valmisteltu piittaamatta Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan
vuosi sitten linjaamista periaatteista. Käytännössä uusi hanke toisi mukanaan samat ongelmat kuin
edeltäjänsä. Ihmetystä herättää myös valmisteluprosessin etenemisjärjestys: Kaupunki on jo laatinut
vuokrasopimuksen suojaviheralueen vuokraamisesta pysäköintipaikaksi Food Folk Suomi Oy:lle (ent.
McDonald’s Finland Oy). Sopimus koskee tilapäisvuokrausta ajoneuvojen pysäköintikäyttöön
1.6.2020 – 31.12.2024, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi. McDonald’sin viestintäjohtaja Heli
Ryhäsen mukaan yhtiö etsii aina liikepaikkoja pitkällä tähtäimellä ja investoi vain kohteisiin, jotka
voivat olla käytössä pitkän aikaa. Hänen mukaansa McDonald’silla ei toistaiseksi ole sopimusta
Pakilan liikepaikasta. Muilta osin McDonald’s ei liikesalaisuuksiin vedoten kommentoi asiaa.

Suojaviheralueen vuokraaminen pysäköintipaikoiksi on räikeässä ristiriidassa kaupungin vahvistaman
suojavihervyöhykkeeksi määrittelyn kanssa: ”Kehä I:n molemmin puolin sijaitsevat viheralueet
muodostavat tärkeän, useita ekosysteemipalveluja tarjoavan suojavihervyöhykkeen, joka tulisi
säilyttää monipuolisena, viihtyisänä, kerroksellisena lähimetsänä, jossa on maisemallista
vaihtelevuutta. Suojametsä on jatkuvan hoidon ja uudistamisen avulla ylläpidettävä elinvoimaisena
siten, että sen suojamerkitys säilyy”. Pakilan omakotiyhdistys ja tontin lähinaapurit ovat esittäneet
oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan sopimuksen kumoamista. Kaupunkiympäristölautakunta
käsittelee oikaisuvaatimusta 11.8.2020.

Helsinki julistaa pyrkivänsä olemaan maailman toimivin kaupunki. Kaupunkistrategiassamme
korostetaan avoimuutta, kaupunkilaisten osallisuutta ja asukkaiden vaikutusvallan kasvattamista
oman elinympäristönsä asioissa. Nyt suunnitellun pikaruokaravintolan osalta nämä hienot periaatteet
näyttävät jäävän toteutumatta. Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ovat saaneet tietää
suunnitellusta hankkeesta vasta aktiivisten pakilalaisten kautta.

Suojaviheralueen säilyttävä vaihtoehto

Pikaruokaravintolan vastustajat eivät vastusta kaavan mukaista rakentamista, vaan rakentamista
suojaviheralueelle. Paikalliset asukkaat ja asukasyhdistykset ovat esittäneet vaihtoehtona
koirapuistoa. Pakilassa on paljon koiria ja uuden koirapuiston tarve on ilmeinen. Asiasta tehtiin
aloitteita mm. OmaStadi-hankkeessa viime vuonna. Sijainti sopisi koirapuistolle mitä parhaiten.
Kaupunki on 2014 tehnyt tarveselvityksen aiheesta ja katsoo sen perusteella edelleen, ettei uusi
koirapuisto Pakilaan ole tarpeellinen.

Käytä mahdollisuuttasi vaikuttaa

Yksi Pakilan asuinympäristön ominaispiirteistä ja vetovoimatekijöistä ovat alueen luonnonläheisyys ja
viherympäristöt. Uudet palvelut alueelle ovat tervetulleita, mutta on perusteltua kysyä, onko Pakilassa
todellista tarvetta juuri uudelle pikaruokaravintolalle? Pakilantien varrella on jo ravintoloita ja Kehän
varrella 10 km etäisyydellä 20 pikaruokaravintolaa. Koulujen välittömässä läheisyydessä sijaitseva
pikaruokapaikka herättää myös huolta terveellisen ravinnon korvaamisesta helpolla ravinneköyhällä
pikaruoalla. Ympärivuorokauden auki oleviin pikaruokaravintoloihin usein liittyviä roskaongelmia
tuskin kukaan alueelle toivoo.

Asukkaiden osallisuus ja omaan asuinympäristöönsä vaikuttaminen toteutuu asukasaktiivisuudella:
herättämällä keskustelua naapurustossa, ottamalla yhteyttä päättäjiin, esim.
kaupunkiympäristölautakunnan jäseniin ja jakamalla ajatuksia sosiaalisessa mediassa. Juuri sinä voit
vaikuttaa! Tutustu faktatietoihin hankkeesta ja kerro mielipiteesi päättäjille, ihan omin sanoin, vaikka
sähköpostitse. Yhteystietoja löydät otsikkoaiheen yhteydestä Pakilan kotisivuilta
(www.kaupunginonosat.fi/pakila). Mitä useampi asukas tai asukasyhteisö ilmaisee kantansa, sitä
paremmin päätöksenteolla on mahdollisuus ohjautua asukkaiden toiveiden mukaan. Toimi hyvissä
ajoin ennen kaupunkiympäristölautakunnan 11.8. pidettävää kokousta. Lisätietoja
sähköpostiosoitteesta tuomastuominikula@gmail.com <mailto:tuomastuominikula@gmail.com> .

Teksti: Erja Vuorio
Kuva: Tuomas Tuomi-Nikula

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.