OmaStadissa työn alla 30 ehdotusta kaakkoisessa suurpiirissä

Uutena kehittämiskohteena on Mustikkamaa

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia, joka on Suomessa uusi väylä vaikuttaa kaupungin palveluihin ja asuinympäristöön. Viime lokakuussa kaupunkilaiset jättivät yhteensä lähes 1 500 ideaa kaupungin kehittämiseksi. Määrällisesti eniten ideoita annettiin teemoilla liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto sekä rakennettu ympäristö. Ideoiden arvioinnin jälkeen OmaStadissa käynnistyi tammikuussa koko kevään kestävä yhteiskehittäminen.

Kaakkoisen suurpiirin asukkaat ottivat Helsingin osallistuvan budjetoinnin omakseen.

– Kaakossa oltiin jälleen erittäin aktiivisia ideointivaiheessa viime syksynä. Alueen asukaslukuun nähden ideoita tuli paljon ja niitä saatiin tasapuolisesti eri puolilta suurpiiriä. Kaiken kaikkiaan kaakon kehittämiseksi jätettiin 121 ideaa, joista 81 täytti OmaStadi-kriteerit ja eteni yhteiskehittämisvaiheeseen, kertoo alueen stadiluotsi Pauli Saloranta.

Yhteiskehittämisessä hyväksytyistä ideoista tehdään OmaStadin kriteerit täyttäviä ehdotuksia. Kaupunki järjesti tammi–helmikuun vaihteessa kahdeksan alueellista verkkotyöpajaa, joihin osallistui yli 300 kaupunkilaista. Tammi- ja helmikuun aikana kaupunkilaiset tekivät ideoista noin 500 ehdotusta. Maalis–huhtikuussa yhteiskehittämiseen osallistuvat kaupungin asiantuntijat kommentoimalla ehdotuksia. Kommentoinnin tavoitteena on viimeistellä ehdotukset yhdessä, jotta niille on ennen äänestystä mahdollista laskea kustannusarviot.

Kaakkoisessa suurpiirissä – johon kuuluvat muun muassa Herttoniemi, Kulosaari, Laajasalo ja Vartiosaari – on tällä hetkellä kehitettävänä 30 ehdotusta, joihin on yhdistetty yhteensä 56 ideaa. Kaakkoisen suurpiirin määräraha on tällä OmaStadin toisella kierroksella 588 000 euroa.

– Kaupunkilaisten tekemissä ehdotuksissa korostuvat lähiluonto, liikunta ja yhdessä tekeminen. Uutena kehittämiskohteena on noussut esille Mustikkamaa, joka palvelee myös kasvavan kantakaupungin ulkoilijoita, Pauli Saloranta kommentoi.

Ehdotuksille hintalappu kesällä

Osa OmaStadiin tehdyistä ehdotuksista valmistuu sivustolla käytävän keskustelun myötä. Jotkut ehdotukset puolestaan ovat laajuudeltaan niin moninaisia, että tarvitaan enemmän keskustelua ja suunnittelua. Tätä vuoropuhelua varten kaupunki järjestää huhtikuussa lisää verkkotyöpajoja, joissa toimialojen asiantuntijat ja asukkaat voivat työstää ehdotukset valmiiksi. Teemaraksoista viestitään omastadi-sivuston kautta, ja kaupunki kommentoi ehdotuksiin, mikäli työpajaan kannattaa osallistua.

Ehdotuksia voi selailla ja kommentoida omastadi.hel.fi-sivustolla. Ehdotusten lisäksi verkkosivuilta löytyvät kaikki ideat sekä lisätietoa OmaStadin tulevista vaiheista. Kesän aikana valmistuvat kaupungin toimialojen tekemät ehdotusten kustannusarvioinnit. Syksyllä jokainen tänä vuonna 12 vuotta täyttävä ja sitä vanhempi helsinkiläinen pääsee äänestämään OmaStadissa.

OmaStadin toisella kierroksella Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. OmaStadissa ideoista kehitetään yhdessä ehdotuksia, joista kaupunkilaiset äänestävät tulevana syksynä. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset. Lähes kaikki 44 OmaStadin ensimmäisellä kierroksella äänestettyä ehdotusta on jo toteutettu, tai ne toteutuvat kuluvan vuoden aikana.