Omaishoidon tukeen tulossa muutoksia vuoden alusta

Omaishoito tarjoaa monelle ikääntyneelle, vammaiselle ja pitkäaikaissairaalle helsinkiläiselle mahdollisuuden asua kotona.

Helsinki uudistaa ensi vuoden alusta omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja myöntämisperusteet. Omaishoidon tuen asiakkaille uudistuksista kerrotaan hyvissä ajoin tänä syksynä.

Uudet hoitopalkkiot, jotka perustuvat hoidon vaativuuteen, ovat 1699, 784 tai 432 euroa kuukaudessa. Omaishoidettava saa uuden päätöksen omaishoidon tuesta vuoden 2018 aikana. Uuteen päätökseen asti asiakasperheelle maksetaan voimassaolevan päätöksen mukaista tukea.

Uusissa myöntämisperusteissa otetaan huomioon aikaisempaa selkeämmin hoidettavan valvonnan tarpeesta aiheutuva psyykkinen kuormittavuus. Omaishoitaja voi käydä tietyin ehdoin kokopäivätyössä ja hoidettava voi viettää päivittäin 8 – 9 tuntia kodin ulkopuolella, esimerkiksi koulussa, hoitopalkkion laskematta kahdessa alimmassa ryhmässä.

Uudistustyötä on tehty yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa. Hyvin alkanutta yhteistyötä jatketaan myös tulevaisuudessa.

Omaishoidon tuen työntekijät ottavat yhteyttä asiakkaisiin ja arvioivat yhdessä heidän kanssaan omaishoidon tilanteen. Arvion perusteella määritellään asiakkaan tarvitseman omaishoidon tuen kokonaisuus.

Omaishoidon tuki muodostuu perheille tarjottavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta palkkiosta ja vapaapäivistä. Helsingissä on tarjolla runsaasti myös omaishoitoa tukevia palveluja kuten lyhytaikaishoitoa ja päivätoimintaa. Pääkaupungissa toimii lisäksi neljä omaishoidon toimintakeskusta, jotka tarjoavat vertaistukea ja ammattilaisten apua.

Omaishoidon tuen asiakkaita oli Helsingissä vuonna 2016 noin 4000. Omaishoito tarjoaa monelle vammaiselle, pitkäaikaissairaalle ja ikääntyneelle helsinkiläiselle mahdollisuuden asua kotona

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.