Uusi pikaraitiotie suunnitteilla Koillis-Helsinkiin

Helsingin kaupunki laatii parhaillaan Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelmaa, jossa uutta pikaraitiotielinjaa suunnitellaan Koillis-Helsinkiin. Viikin-Malmin pikaraitiotie on joukkoliikenteen uusi runkoyhteys keskustasta Kumpulan kautta Viikkiin, Latokartanoon ja Malmin lentokenttäalueelle sekä edelleen Malmille tai Jakomäkeen. Viikin-Malmin pikaraitiotie kytkeytyy Helsingin nykyiseen kaupunkiraitiotiehen sekä osaksi seudullista pikaraitiotieverkkoa. Pikaraitiotien reittisuunnitelma ja alustavat pysäkkien paikat ovat esillä Kerrokantasi-palvelussa ja niitä voi kommentoida 14.6. asti.

Uusi Viikin-Malmin pikaraitiotielinja vahvistaa olemassa olevien asuinalueiden julkisen liikenteen yhteyksiä ja on tärkeä yhteys Malmin lentokenttäalueelle. Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelmassa tarkastellaan kahta linjausvaihtoehtoa osuuden pohjoispäässä, joista toinen kulkee Malmin lentokenttäalueelta Malmin asemalle ja toinen Jakomäkeen. Linjausvaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta ne toteutunevat eri aikaan riippuen maankäytön kehittymisestä pikaraitiotiereitin varrella.

Viikin-Malmin pikaraitiotie kytkeytyy Helsingin nykyiseen kaupunkiraitiotiehen ja linkittyy myös rakenteilla olevaan Raide-Jokeriin sekä seuraaviin suunniteltuihin seudullisiin raitioteihin: Tiederatikka, Raide-Jokeri 2 ja Vantaan ratikka.

Pikaraitiotien etuja ovat matkustusmukavuus, esteettömyys, autoliikenteen ruuhkista riippumaton kulku sekä tiheät vuorovälit. Viikin-Malmin pikaraitiotielinjan pituus Kumpulasta Malmin/Jakomäen päätepysäkeille on noin 11–12 kilometriä ja matka-aika Malmin/Jakomäen päätepysäkeiltä rautatieasemalle noin 41–42 minuuttia.

Uutta asumista ja työpaikkoja raitiotien varteen

Pikaraitiotie mahdollistaa maankäytön kehittämisen – uusien asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden rakentamisen – raideliikenteen verkoston varaan ja sen varrelle. Pikaraitiotien vaikutusalueella arvioidaan vuonna 2050 olevan 86 000 asukasta ja 65 000 työpaikkaa enemmän kuin nykyisin.

Tavoitteena on kestävien kulkumuotojen osuuden nostaminen reitin varrella. Pikaraitiotien myötä on mahdollisuus osin korvata keskustaan suuntautuvaa bussiliikennettä. Bussilinjastoa tarkastellaan kokonaisuutena ja tavoitteena on olla heikentämättä nykyistä palvelutasoa. Jotkut yhteydet voivat kuitenkin muuttua.

Suunnittelun eteneminen ja osallistuminen

Viikin-Malmin pikaraitiotien suunnittelu on alkuvaiheessa ja yleissuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän hetken arvion mukaan raitiotien rakentaminen voisi alkaa vuonna 2027, jolloin se valmistuisi 2030-luvun alussa.

Kaupunkilaisia kannustetaan kertomaan mielipiteensä alustavista suunnitelmista, reitistä ja sen pysäkeistä, Kerrokantasi-verkkokyselyssä. Kyselyyn voi vastata 18.5.–14.6.2020. Viikin-Malmin pikaraitiotien suunnittelusta kerrotaan myös virtuaalisesti järjestettävässä Uutta Koillis-Helsinkiä -tapahtumassa 1.6.2020. Lisätiedot tapahtumasta: hel.fi/suunnitelmat