Luonnonsuojelualue perusteilla Herttoniemen Fastholmaan

Fastholman suojelulla pyritään turvaamaan erityisesti luhtamaisilla alueilla esiintyviä lehtipuumetsiä. Kuva: Timo Metsänen

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö on valmistellut esityksen Fastholman luonnonsuojelualueen perustamisesta Herttoniemeen.

Alue kuuluu Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 kohteisiin.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti joulukuussa esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan Ely-keskukselle Fastholman luonnonsuojelualueen perustamista.

Luonnonsuojelualueeksi kaavaillun kohteen pinta-ala on 17 hehtaaria.

– Keskeisiltä osiltaan alue koostuu keskiravinteisista laakeista avokallioista sekä kasvilajistoltaan monimuotoisista lehtomaisista ja varsinkin ranta-alueilla tervaleppävaltaisista metsistä. Alueen tiheä aluskasvillisuus on pensaikkoista ja rehevää. Paikoittain lahopuustoa on runsaasti, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Kaupungin mukaan Fastholma on myös maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue.

Aluetta on asutettu ja siellä on ollut pieniä viljelypalstoja ja kärryteitä. Alueella on vielä näkyvissä jäänteitä asumuksista. Vanhat pihapiirit ja pellot ovat umpeenkasvaneet hakamaiksi.

– Fastholma on tärkeä lehtimetsälintujen pesimäalue ja sen sijoittuminen Viikki-Vanhankaupunginlahden suojelualueen itäpuolelle tuo alueelle suojelubiologista lisäarvoa. Alueen kautta kulkee myös tärkeäksi arvioitu metsäinen ja puustoinen runkoyhteys Kivinokasta pohjoiseen, yksi kaupungin vihersormista. Myös Saunalahden itäranta on tärkeä lintujen pesimäpaikka.

Fastholman suojelulla pyritään turvaamaan arvokkaan linnustokohteen ja Vanhankaupunginlahden suojavyöhykkeenä toimivan metsäalueen säilyttäminen.

Alue toimii myös metsäisenä suojavyöhykkeenä ja monille eläinlajeille tärkeänä kulkureittinä Vanhankaupunginlahden lintuveden ja Herttoniemen asutuksen välissä. Fastholma on myös tärkeää sammakko- ja matelija-aluetta.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.