Länsi-Helsinkiin suunnitteilla uusi luonnonsuojelualue

Kallioketoa ja linnoitusrakenteita Patterimäellä. Kuva: Elina Manninen

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö on valmistellut esityksen Patterimäen luonnonsuojelualueen perustamisesta.

Alue kuuluu Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 kohteisiin. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto hyväksyi suojeluesityksen omalta osaltaan 9. marraskuuta 2023.

Esitys etenee seuraavaksi Helsingin kaupunginhallituksen käsittelyyn, ja luonnonsuojelualueen perustamisesta päättää Uudenmaan Ely-keskus.

Patterimäki sijaitsee Länsi-Helsingissä Pitäjänmäen ja Pajamäen asuntoalueen naapurissa.

Kaupungin suunnitelman mukaan Patterimäen luonnonsuojelualueen pinta-ala olisi 3,9 hehtaaria.

– Keskeisiltä osiltaan alue koostuu avokallioista ja kalliokedoista, jotka ovat kasvilajistoltaan poikkeuksellisen monimuotoisia. Patterimäki on myös maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue. Aluetta on linnoitettu ensimmäisen maailmansodan aikana louhimalla kallioon lukuisia kaivantoja. Linnoitusalue on suojeltu ennestään Museoviraston päätöksellä muinaisjäännöksenä, kerrotaan kaupungin esityksessä.

– Linnoittaminen on luonut perinnebiotooppeja vastaavia elinympäristöjä ja ravinteikkaasta kasvualustasta hyötyville kasveille sopivia kasvupaikkoja. Linnoituskallioilta tunnetaan useita harvinaistuneita kasvilajeja, muun muassa uhanalainen keltamatara.

Kalliokedot ovat näyttävimmillään alkukesästä monen ketokasvin kukkiessa runsaana. Alueeseen kuuluu myös havupuuvaltaista metsää, jonka annetaan kasvaa ilman hoitotoimia.

Kaupungin mukaan Patterimäen suojelulla pyritään turvaamaan erityisesti monimuotoinen keto- ja niittykasvillisuus.

Alueelle laaditussa hoito- ja käyttösuunnitelmassa on ehdotettu muun muassa ketojen ja niittyjen hoidon kehittämistä alueen eliölajistoa tähänastista monipuolisemmin huomioivaksi.

Kasvillisuuden kulumista sekä ulkoilijoiden viihtyvyyttä ja luontotietoisuutta on tarkoitus parantaa uusilla opasteilla, polkujen merkinnällä ja kulkua helpottavilla rakenteilla sekä uusimalla alueen vanhoja penkkejä. Hoito- ja käyttösuunnitelman ovat laatineet Faunatica Oy ja Nomaji maisema-arkkitehdit Oy.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.