Länsi-Helsingin pikaraitiotien rakentaminen pyritään aloittamaan 2026

Havainnekuva Kaupintieltä Lassilasta Pohjois-Haagan aseman pysäkiltä. Kuva: Voima Graphics Oy

Pikaraitiotien rakentaminen tuo suuria rakennustyömaita muun muassa Munkkiniemeen, Etelä-Haagaan, Valimoon ja Kannelmäkeen.

Länsi-Helsingin raitiotiehankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehtäisiin rakennustöitä raitiotien bulevardiosuudella Huopalahdentiellä ja Vihdintiellä sekä Haagan liikenneympyrässä.

Esimerkiksi ilmajohdot on siirrettävä uuteen paikkaan ja Turunväylän liittymän luona on tehtävä laajoja maanrakennustöitä.

Kannelmäessä yksi merkittävä asia on Kehä I:n siltojen ratkaisu. Pikaraitiotien jatkosuunnittelussa selvitetään, voiko nykyistä siltaa hyödyntää ja rakentaa sen rinnalle uusi silta joko ajoneuvoliikenteelle tai raitiotielle, vai täytyykö nykyinen silta uusia kokonaan.

Hanke ulottuu myös Valimon juna-aseman ympäristöön Pitäjänmäkeen, sillä pikaraitiotielle tulisi pysäkki Valimon aseman lähelle. Hankesuunnitelman mukaan aseman kohdalla olevat junaradan ylittävät sillat uusitaan.

Länsi-Helsingin raitiotiehanke sisältää uuden pikaraitiolinjan keskustasta Munkkiniemen ja Haagan kautta Kannelmäkeen sekä uudet raitiotieosuudet Töölössä ja Kampissa.

Mikäli Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päättää esityksen mukaisesti, käynnistävät Helsingin kaupunki ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy vuoden 2024 kevään aikana hankintavaiheen, jossa valitaan kumppanit hankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Saman vuoden kuluessa projektiorganisaatio aloittaa jatkosuunnittelun tavoitteenaan rakentamisvaiheen alkaminen vuonna 2026. Uusien raitioteiden lisäksi hankkeen puitteissa rakennetaan runsaasti kaupunkikehityksen edellyttämiä katualueita, kunnallistekniikkaa ja muuta infrastruktuuria.

Arvio kokonaisuuden kustannuksista on noin 310 miljoonaa euroa.

– Hankkeen toteutusmuodoksi esitetään allianssimallia, joka on havaittu hyväksi jo muilla suurilla raitiotiehankkeilla. Allianssimallissa hankkeen tilaaja, suunnittelijat ja toteuttajat toimivat yhteistyössä parhaiden ratkaisujen vastuullisesti toteuttamiseksi, tiedotti kaupunki ennen lautakunnan kokousta.

Tiedotteen mukaan Helsingin kaupunginvaltuusto on vuonna 2021 yleissuunnitelman käsittelyn yhteydessä hyväksynyt hankkeen toteutuksen.

Hankesuunnitelman mukaan Länsi-Helsingin pikaraition pohjoisin kohta sijoittuu Pelimannintien ja Kantelettarentien risteyksen kiertoliittymään.

Siitä raitiotie jatkuu kiertoliittymän läpi kohti etelää. Pikaraitiolinjan pohjoisin pysäkki ja samalla Kannelmäen ainoa pysäkki tulee Kantelettarentiellä Laulukujan kohdalle. Itäpuolella on kauppakeskus Kaari.

Kantelettarentieltä raitiotie jatkuu Kehä I:n yli Kaupintielle ja edelleen Lassilaan. Kaupintielle sijoittuu raitiovaunupysäkki Näyttelijäntien kohdalle.

Hankesuunnitelman mukaan Kantelettarentie, Kaupintie ja Kehä I:n sillat toteutettaisiin Länsi-Helsingin pikaraitiohankkeen loppuvaiheessa, joka ajoittuisi vuosille 2029-2031.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.