Kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet vähenivät Uudellamaalla

Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla ja muualla Suomessa tammi-elokuussa 2021 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Tutkijalautakuntien ilmoittamien ennakkotietojen mukaan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli tammi-elokuussa 2021 kaikkiaan 141, mikä on 16 vuodentakaista vähemmän. Osassa onnettomuuksia menehtyi enemmän kuin yksi henkilö, joten onnettomuuksissa kuoli yhteensä 157 henkilöä. Se on 12 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2020 tammi-elokuussa.

Helsingissä on ollut tammi-elokuussa 2021 viisi kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta ja niissä menehtyi yhteensä viisi henkilöä. Onnettomuuksien määrä nousi yhdellä edellisvuoden tammi-elokuuhun verrattuna, samoin menehtyneiden määrä nousi yhdellä.

Koko Uudellamaalla kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien määrä (25) on vähentynyt tammi-elokuussa 2021 seitsemällä ja menehtyneiden määrä (28) viidellä henkilöllä.

Luvut sisältävät moottoriajoneuvojen, jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden onnettomuudet.

Tilastotiedoista tiedotti Onnettomuustietoinstituutti, jonka mukaan tutkijalautakunnat tutkivat kaikki Suomessa tapahtuvat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Niihin sisältyvät myös sairauskohtaukseen kuolleet.

– Tutkintaan otetaan pääsääntöisesti onnettomuudet, joissa kuolema tapahtuu kolmen päivän kuluessa onnettomuudesta. Tehtyjen rajausten vuoksi luvut eivät ole yhteneviä Tilastokeskuksen julkaisemien lukujen kanssa. Niissä liikennekuolemaksi lasketaan menehtyminen 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, mutta sairauskohtaukseen kuolleet eivät sisälly lukuihin, kertoi Onnettomuustietoinstituutti.