Kaupunginhallitus: Helsingin nopeusrajoituksiin yhtenäinen käytäntö

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisperiaatteet sekä nopeusrajoitukset, joiden toteuttaminen on mahdollista välittömästi. Päätös yhdenmukaistaa nykyistä käytäntöä siten, että jatkossa kaikkien asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus on 30 km/h.

Helsingin niemen alueen nopeusrajoitus on 30 km/h, paitsi pääkaduilla ja niiden jatkeena olevilla reiteillä Länsi- ja Eteläsatamaan, joilla rajoitus on 40 km/h. Muutos ei laske nopeusrajoituksia koko kaupungissa. Teollisuusalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus on 40 km/h ja moottoriväylien nopeusrajoitus on 60-80 km/h. Pääkatujen nopeusrajoitus on esikaupunkialueilla 50 km/h ja kantakaupungissa Hakamäentien eteläpuolella 40 km/h.

Matka-aika voi hieman lisääntyä, onnettomuudet vähenevät

Nopeusrajoitusten alentamisen perusteina on muun muassa liikenneturvallisuuden parantuminen. Pienemmillä nopeuksilla onnettomuuksia sattuu vähemmän ja niissä kuolee ja vammautuu vähemmän ihmisiä. Muita tavoitteita ovat muun muassa melun, liikenteen häiriöherkkyyden ja onnettomuuskustannusten vähentäminen sekä liikenteen välityskyvyn, ilmanlaadun, viihtyisyyden sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen.

Matka-aikoihin muutosten arvioidaan vaikuttavan vähäisesti ja pääasiassa vain ilta- ja yöaikoina. Julkiseen liikenteeseen aiheutuu Helsingin Seudun liikennelaitoksen arvion mukaan 1– 1,5 miljoonan euron kustannusten kasvu siinä vaiheessa, kun periaatteiden mukaiset nopeusrajoitukset tulevat täysimääräisesti voimaan. Kokonaisliikennöintikustannuksiin (noin 500 miljoonaa euroa) verrattuna kustannusten kasvu on suhteellisen pieni ja arvioitu säästö vähentyvien onnettomuuskustannusten muodossa olisi tätä suurempi. Onnettomuuskustannuksissa on arvioitu saavutettavan vuosittain noin 6 miljoonan euron säästö, jos keskinopeudet laskevat muuttuvien nopeusrajoitusten kaduilla 5 km/h.

Osa periaatteiden mukaisista nopeusrajoituksista edellyttää rakenteellisia muutoksia katuympäristöön ennen rajoitusmuutosten toteuttamista. Muutokset toteutetaan muiden hankkeiden, kuten täydennysrakentamisen, kadun peruskorjauksen, joukkoliikenteen kehittämishankkeiden tai pyöräliikennehankkeiden rakentamisen yhteydessä. Osaa nopeusrajoitusmuutoksista ryhdytään toteuttamaan välittömästi liikennemerkkisuunnitelmien laatimisen jälkeen. 

Lähde: Helsingin kaupunki