Katajanokan Tulli- ja pakkahuone halutaan uusiokäyttöön

Tulli- ja pakkahuone. Kuva: Antti Pulkkinen

Helsingin kaupunki käynnistää hintakilpailun Katajanokalla sijaitsevan Tulli- ja pakkahuoneen myymiseksi ja kehittämiseksi.

Kilpailun tavoitteena on löytää rakennukselle korkealaatuinen ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu, jossa rakennus kehitetään uuteen käyttöön.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi hintakilpailun järjestämisen ja kilpailuohjelman kokouksessaan tammikuussa 2023, mutta lautakunta teki muutoksia alkuperäiseen ehdotukseen.

Lautakunta haluaa, että Tulli- ja pakkahuoneen rakennuksen nykyisen julkisivun aukotukseen saa kilpailussa esittää muutoksia siten, että muutokset parantavat ympäröivää katutilaa ja tekevät rakennuksen sisällä olevista toiminnoista houkuttelevampia. Tällaisia mahdollisia aukotuksia tulee lautakunnan mukaan arvioida suhteessa rakennuksen suojeluarvoihin ja tekniseen olemukseen.

Alkuperäisessä lautakunnalle annetussa ehdotuksessa kirjauksena oli, että ”alkuperäiset rakennusosat tulee säilyttää eikä julkisivuihin saa tehdä uusia aukotuksia”.

Gustaf Nyströmin suunnittelema Tulli- ja pakkahuone valmistui vuonna 1901.

Rakennus oli jo valmistuessaan rakennustaiteellisesti ansiokkaaksi arvostettu ja sillä on tärkeä asema Suomen 1800-luvun lopun arkkitehtuurikehityksen ilmentäjänä.

Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakuntaan viedään päätösesitys kilpailun ratkaisemisesta sekä kilpailualueen luovutuksen periaatteista loppuvuonna 2023. Päätöksen jälkeen kilpailun voittajan kanssa allekirjoitetaan esisopimus tontin luovutuksesta sekä rakennuksen kaupasta.

Kaupunki on myös aloittanut asemakaavan muutostyön osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Kaavoitus jatkuu yhteistyössä kilpailun voittajan kanssa kilpailualueen esisopimuksen tultua voimaan. Kaavan sisältö laaditaan kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Sisätiloja Tulli- ja pakkahuoneella. Kuva: Antti Pulkkinen

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.