Kalasatamaan lisää kävelykatuja – terassi ja yli sata polkupyöräpaikkaa

Kalasatamaan on suunniteltu lisää uusia kävelykatuja. Alueelle on valmistunut viime vuonna Kalasatamankadun kävelykatu, ja seuraavaksi on tarkoitus toteuttaa Työpajanpiha ja Tukkutorinkuja.

Työpajanpiha ja Tukkutorinkuja rakennetaan Tukkutorin alueen idänpuoleiseen kortteliin. Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän katusuunnitelman mukaan uudet kadut sijaitsevat Kalasataman kaupunginosassa.

Työpajanpihasta tulee melko pitkä kävelykatu, sillä se ulottuu Verkkosaarenkadulta Työpajankadulle. Tukkutorinkuja puolestaan kulkee itä-länsisuunnassa Hermannin rantatieltä Tukkutorinpihan halki Vanhalle talvitielle.

Työpajanpihan ja Tukkutorinkujan itäpuolella olevaan kortteliin rakennetaan parhaillaan Kaupunkiympäristötaloa, johon tulee 1500 työntekijää keväällä 2020.

Katusuunnitelman mukaan Työpajanpiha ja Tukkutorinkuja ovat jalankulkupainotteisia katuja, joilla on jalankulun ja pyöräilyn lisäksi huoltoajo sallittu. Katujen keskiosaan rakennetaan istutus- ja oleskelupaikkoja, joihin tulee myös penkki- ja pöytäryhmiä. Työpajanpihan eteläosaan on mahdollista sijoittaa kahvilan tai ravintolan terassi.

Polkupyörille on tulossa pysäköintipaikkoja yhteensä jopa 104 kappaletta.

Työpajanpihan kaikki kulkupinnat on tarkoitus päällystää maatiilellä. Tukkutorinkujan päällysteenä on maatiilen lisäksi vaaleaa ja mustaa noppakiveä. Erikoisuutena katukiveykseen muodostetaan kadun nimi noppakivistä.

Katusuunnitelman toteuttaminen maksaa 2, 4 miljoonaa euroa. Kaupunki on varautunut hankkeen toteuttamiseen vuodesta 2019 alkaen.