Eteläsatamasta halutaan viihtyisä ja merellinen kävely-ympäristö

Eteläsatamasta halutaan viihtyisä ja merellinen kävely-ympäristö

Helsingin kaupungin strategian mukaisesti Eteläsataman läntistä rantavyöhykettä halutaan kehittää paremmin saavutettavaksi, keskustan elinvoimaisuutta tukevaksi, toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Nykyisin pääasiassa sataman terminaalitoimintoihin ja pysäköintiin käytettävä alue halutaan viihtyisäksi, kaikille avoimeksi käveltäväksi kaupunkitilaksi, joka yhdistää Kauppatorin ja Kaivopuiston sekä mahdollistaa pääsyn meren ääreen. Vanhalta kauppahallilta Olympiaterminaalille ulottuva alue kuuluu niin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön kuin merellisen Helsingin kansallismaisemaan.

Kaksivaiheinen konsepti- ja suunnittelukilpailu käynnistyy ensi vuonna

Paikan ainutlaatuisen luonteen vuoksi kaupungin on tarkoitus järjestää kaksivaiheinen konsepti- ja suunnittelukilpailu parhaan suunnitteluratkaisun löytämiseksi. Kilpailuun sisältyy myös arkkitehtuuri- ja designmuseolle suunniteltu alue. Museon toteutus ratkaistaan myöhemmässä vaiheessa.

Kilpailun keskeisenä tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen maankäytön kokonaissuunnitelma, joka toimii alueen tulevan kehittämisen, asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjana. Kilpailu suunnataan rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille ja se toteutetaan vuosien 2021–2022 aikana.

Tulevassa kilpailussa alueelle on mahdollista ehdottaa kulttuuri-, palvelu-, liike- ja muuta toimitilarakentamista. Alueelta varataan tila myös kansainvälistä huipputasoa edustavan arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuuden toteuttamiselle. Asumista alueelle ei sallita.

Kilpailun yhteydessä voidaan tutkia myös Vanhan kauppahallin ja sen alueen kehittämistä. Myös Laivasillankadun ja Armi Ratian puiston väliselle viheralueelle etsitään ideoita.

Ennen kilpailun aloittamista on tehtävä lisäselvityksiä muun muassa alueelle ehdotetun arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamisesta, ja Helsingin Sataman liikenteen tulevaisuudesta kilpailualueella.

Ehdotukset tulevat kaupunkilaisten kommentoitavaksi kilpailun molemmissa vaiheissa

Eteläsataman kehittämiseen on mahdollisuus osallistua useammassa vaiheessa; kilpailuehdotukset asetetaan kilpailun molemmissa vaiheissa julkisesti nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Kilpailun jälkeen on mahdollista, että jokaisesta alueeseen kuuluvasta tontista järjestetään erillinen, tarkempi arkkitehtuurikilpailu.

Kilpailun arviointi tehdään esitettyjen suunnitelmien laatuun perustuen. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota suunnitelmien kaupunkikuvalliseen laatuun, konseptin toimivuuteen, konseptin toteutettavuuteen, kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatuun sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutumista edistäviin ratkaisuihin.

Asemakaavoitus käynnistyy kehittämisvarauksen myötä vuonna 2022

Suunnitelmana on, että kilpailun ratkettua kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kehittämisvarauksesta kilpailun voittajalle arviolta vuoden 2022 aikana. Kehittämisvarauksen aikana tehdään tarvittavia lisäselvityksiä ja aloitetaan alueen kaavoitus.

Kuva: Ilmakuva Eteläsatamasta. Kuva: Helsingin kaupunki.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.