Jollaksessa vastustetaan rakentamista Tonttuvuoren metsään

Jollaksessa vastustetaan kerrostalojen asemakaavoitusta osoitteessa Jollaksentie 64 sijaitsevalle Tonttuvuoren eteläosan metsä- ja kallioalueelle.

Rakennushankkeesta huolestuneet asukkaat ovat lähettämässä Helsingin kaupunginhallitukselle vetoomuksen, jossa on lukuisia perusteluja kerrostaloja vastaan. Vetoomuksen tekijöiden mukaan kerrostalot herättävät laajasti vastustusta lähiympäristön asukkaissa.

Vetoomuksessa ehdotetaan, että kaupunki luopuu kaavamuutoksesta ja kohde säilytetään luonnontilaisena puistoalueena.

Jos rakennuksia kuitenkin suunnitellaan, niiden tulisi olla kapeilla tonteilla sijaitsevia omakotitaloja tai pientaloja. Kaavoitettavien rakennusten kokoa tulisi siis pienentää ja korkeutta madaltaa.

– Tontille suunnitellut talot ovat kooltaan aivan liian massiivisia niin leveydeltään kuin korkeudeltaan, ja sijoittuessaan omakotitaloalueen viereen korkealle kalliolle ne eivät sovi lainkaan ympäristöön, vetoomuksessa kerrotaan.

Lisäksi vetoomuksen mukaan metsäkaistaleet mahdollisen rakentamisen molemmin puolin pitäisi säilyttää eläinten kulkua ja pesimistä varten sekä suojavyöhykkeenä taloyhtiöiden välillä.

– Mikäli rakennushanke toteutetaan, taloyhtiöiden väliin jäävä metsäkaistale tulee ehdottomasti säilyttää ja kauniit männyt tulee suojella. Tämän metsäkaistaleen hävittäminen tuhoaisi useiden eläinten pesäpaikat ja kutistaisi suuresti elinaluetta. Mahdolliset rakennukset tulee siksi sijoittaa ainoastaan kallioalueelle.

– Tonttuvuoren luonto tulee säilyttää mahdollisimman koskemattomana. Ehdotamme, että kaavoituksen alla oleva alue liitettäisiin suojeltaviin luonnonsuojelualueisiin yhdessä koko Tonttuvuoren ja Karoliininvuoren kanssa.

Vetoomuksessa myös painotetaan, että Jollaksentie 62:n ja 64:n välille ei pidä suunnitella rakennettavia luontopolkuja.

– Emme asukkaina halua metsän tuhoamista millään rakennetuilla poluilla. Ne pilaisivat tämän Helsingin alueella sijaitsevan harvinaisen ja ainutlaatuisen rannikkometsän ominaislaadun.

– Keinotekoisten polkujen rakentaminen kaventaa metsän luonnontilaisuutta ja monimuotoisuutta, kun kasveja tuhoutuu hiekkapolkujen ja raivauksen alta. Tämän pienen metsäalueen arvo on nimenomaan sen erityinen saaristolaismetsän kauneus ja täysi luonnonmukaisuus, vetoomuksessa tähdennetään.

Ilmoitus vetoomuksesta on ollut esillä Facebookin Jollas-ryhmässä.

Vetoomuksen mukaan tähän tulisi osittain yksi taloista ja kaikki kaadettaisiin.