Hotellin kaavoitus Palacen taakse etenee Kaartinkaupungissa

Kaartinkaupungissa sijaitsevan toimistotalon julkisivussa näkyy erikoisia mainosikkunoita, joissa on värikkäitä kuvioita ja havainnekuvia talonrakennuskohteista. Valkoisen toimistotalon ulko-oven yläpuolella lukee: Rakennusteollisuus.

Rakennusteollisuus RT ry:n pääkonttori on häipynyt Unioninkatu 14:sta kiinteistöstä kadun toiselle puolelle Eteläranta kymppiin, eli Palacen taloon. Järjestön käytössä olleeseen toimistotaloon suunnitellaan hotellia.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 23. lokakuuta asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa hotellin sijoittamisen 7-kerroksiseen toimistorakennukseen osoitteessa Unioninkatu 14. Kadun toisella puolella Eteläranta 10:ssä toimi aikoinaan Hotelli Palace, ja nykyään talo tunnetaan Elinkeinoelämän keskusliiton pääkonttorista.

Kaavamuutoksessa vuonna 1969 valmistuneen toimistotalon maantasokerros muutetaan liike- ja toimistotiloiksi sekä hotellin vastaanotto- ja ravintolatiloiksi. Kerrokset 2-6 muutetaan hotellihuoneiksi. Ylimmän kerroksen kokous- ja saunatilat saneerataan hotellihuoneiksi.

Unioninkadun hotellihankkeen myötä hotellien määrä Helsingin keskustassa kasvaa. Samalla toimistotilojen määrä Kaartinkaupungin alueella vähenee.

-Kyseisellä alueella on vakiintunut tilakanta ja suhteellisen vähän vapaata toimistotilaa. Hotelli sijoittuu alueelle, jossa toimistotilan kysynnän arvioidaan pysyvän korkeana seuraavan 20 vuoden aikana, kerrotaan asemakaava-aineistossa.

Alueen toimitilapotentiaali heikkenee hotellihankkeen vuoksi. Toimistotilaa menetetään noin 4350 kerrosneliömetriä. Kasarmitorin kulmaan viime vuonna valmistunut uusi toimistotalo korvaa osan menetetystä potentiaalista.

Kaupunkisuunnittelijoiden mielestä hotellihanketta kannattaa puoltaa vaikka toimistotila alueella väheneekin.

-Hotelli tuo osan työpaikoista takaisin alueelle. Näin ollen muutos ei ole negatiivinen työpaikkojen näkökulmasta.

Kaavoittajan mukaan hotellin katutasoon tulevat toiminnot elävöittävät kävely-ympäristöä ja eheyttävät kaupunkikuvaa.

-Toimistorakennuksen muuttuminen hotelliksi muuttaa rakennuksen ilmettä. Rakennuksesta tulee näkyvämpi osa Unioninkatua.