Helsinki uudistaa rakennusjärjestyksen

Rakennusjärjestykseen esitetään sisällytettäväksi uusi pykälä puiden säilyttämisestä ja lisäämisestä. Kuva: Pirjo Pekkarinen-Kanerva

Helsingin kaupunki on päivittämässä rakennusjärjestystä.

Rakennusjärjestyksen päivityksellä Helsingin kaupunki haluaisi muun muassa vahvistaa luontoarvojen huomioimista ja vapauttaa aiempaa useampia toimenpiteitä toimenpideluvan hakemisesta.

Kaupungin rakennusjärjestyksen muutosehdotuksen mukaan rakennusjärjestyksessä tullaan nykyistä enemmän vapauttamaan kiinteistöjen haltijat velvollisuudesta hakea toimenpidelupa muun muassa tapahtumien järjestämiseen, piharakennelmien rakentamiseen ja rakennusten julkisivumuutoksiin.

– Näin myös lupaprosesseja ja rakennusvalvonnan toimintaa sujuvoitetaan, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala tiedottaa.

Mikäli rakennusjärjestyksen muutosehdotus hyväksytään poliittisessa päätöksenteossa, myös luontoarvot huomioidaan rakentamisessa Helsingissä nykyistä enemmän.

Kaupungin mukaan se tarkoittaa sitä, että puita ja kasvillisuutta säästetään, viherkattojen rakentamista ja hulevesien hallintaa lisätään. Puurakentamista edistetään ja sähköisten mainoslaitteiden aiheuttamia haittoja vähennetään. Purettavien rakennusten käyttökelpoisten rakennusosien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä lisätään.

Kaikilla kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus esittää ennen nähtävilläoloajan päättymistä mielipide, kirjallinen muistutus, rakennusjärjestysehdotuksesta. Ehdotus on nähtävillä kaupungin nettisivulla 28. lokakuuta kello 16 asti.

Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydetty lausuntoa naapurikunnilta, Uudenmaan ELY-keskukselta ja Uudenmaan liitolta. Keskeisille osallisille, kuten Kiinteistöliitolle ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle on viestitty muistutusmahdollisuudesta.

– Rakennusjärjestystä on laadittu laajassa yhteistyössä Helsingin rakennusvalvontapalvelujen johdolla. Ehdotuksen tavoitteet ovat Helsingin
kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisia, kerrotaan tiedotteessa.

Muistutusten ja lausuntojen läpikäynnin jälkeen tarkistettu rakennusjärjestysehdotus viedään poliittiseen päätöksentekoon ensin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon. Rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymisestä päättää Helsingin kaupunginvaltuusto, ja päätös kuulutetaan julkisesti.

Tavoitteena on, että Helsingin uusi rakennusjärjestys on voimassa aikaisintaan kesällä 2023.

Rakennusjärjestyksen tarkoitus on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioimista sekä hyvää elinympäristöä.

Siinä annetaan muun muassa erilaisia toimenpiteitä koskevia vapautuksia tai velvoittavia määräyksiä. Helsingin viimeisin rakennusjärjestys on vuodelta 2010.

– Jos rakennusjärjestyksessä on erilaisia määräyksiä kuin asemakaavassa, noudatetaan asemakaavan määräyksiä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.