Helsinki on uudistamassa metsien hoidon periaatteita

Uusissa linjauksissa painotetaan metsien luontaista vanhenemista ja luonnon monimuotoisuutta. Kuva: Aino Karilas / Sitowise oy

Helsingin luonnonhoidon periaatteita ollaan uudistamassa.

Ensimmäisenä työn alla on metsien hoito, johon asukkailta on nyt toivottu näkemyksiä. Valmistuttuaan uudet linjaukset ohjaavat kaupungin luonnonhoidon suunnittelua ja toteutusta.

Metsien hoidon linjauksen luonnokseen pystyi tutustumaan Helsingin kaupungin Kerro kantasi -nettisivuilla 17.10.-6.11.2022 välisenä aikana.

Kyselyssä pyydettiin näkemyksiä muun muassa luonnon monimuotoisuudesta ja metsien kestävyydestä sekä niiden virkistyskäytöstä.

– Miten metsien monimuotoisuutta voisi ylläpitää ja lisätä? Mitä pitäisi tehdä, että metsät pystyisivät sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja kasvavan kaupungin vaikutuksiin? Millä tavalla voidaan huolehtia siitä, että metsässä on turvallista ulkoilla, entä miten varmistaa kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen metsäisillä alueilla?, tiedotti Helsingin kaupunki.

Linjaus koskee kaupungin omistamia metsäalueita, pois lukien ne metsät, jotka Helsinki omistaa muiden kuntien alueella.

Linjaus ei koske myöskään Helsingin luonnonsuojelualueita, joille tehdään omat hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Uusissa linjauksissa metsien hoidon punaiseksi langaksi on nostettu metsien monimuotoisuuden edistäminen.

Metsien hoidossa painotetaan metsien luontaista vanhenemista aina kun se on mahdollista. Vanhoja puita halutaan säilyttää ja metsään jätetään lahopuita ja tiheikköjä. Haitallisia vieraslajeja torjutaan ja metsissä suositaan monilajista puustoa.

– Tavoitteena on myös vahvistaa metsien kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen ja kaupungin kasvun asettamille haasteille. Kun rakentaminen lisääntyy, kohdistuu metsiin yhä suurempaa virkistyskäyttöä sekä kaupunkimaisen ympäristön painetta. Uusissa linjauksissa varaudutaan myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ilmiöihin, kuten myrskyihin, metsäpaloihin ja kuivuuteen, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Uusissa linjauksissa huolehditaan siitä, että metsien virkistyskäyttö on turvallista.

Kaupunki on velvollinen huolehtimaan ulkoilureittien, liikenneväylien varsien sekä tonttien reunojen turvallisuudesta. Näissä kohdissa vaaraa aiheuttavat puut, taimikot ja pensaat poistetaan.

Tavoitteena on myös mahdollistaa kaupunkilaisten luontokokemukset ja metsien virkistyskäyttö. Näkymiä kiinnostaviin yksityiskohtiin kuten maastonmuotoihin avataan, kuitenkin niin että metsän tuntu säilyy.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.