Helsingin väestönkasvusta lähes kaksi kolmasosaa ulkomaalaistaustaisten ansiota

Ulkomaalaistaustaisia asui Helsingissä vuoden 2016 alussa 89 878. Ulkomaalaistaustaisella tarkoitetaan henkilöä, jonkan molemmat vanhemmat tai ainut tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisista 83 prosenttia oli syntynyt ulkomailla ja 17 prosenttia Suomessa. Heistä hieman yli puolet oli eurooppalaistaustaisia, lähes neljännes aasialais- ja lähes viidennes afrikkalaistaustaisia. Ulkomaalaistaustaisten osuus helsinkiläisistä oli vuoden 2016 alussa 14,3 prosenttia. Tiedot perustuvat Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuoreeseen julkaisuun.

Vieraskielisiä eli muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia henkilöitä asui Helsingissä vuoden 2016 alussa 88 132. Vieraskielisten osuus pääkaupungin väestöstä oli 14 prosenttia. Puhutuimmat vieraat äidinkielet ovat venäjä, viro, somali ja englanti.

Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan kieliä puhuvien määrä kasvaa

Vuoteen 2030 mennessä vieraskielisen väestön ennustetaan Helsingissä kasvavan 164 000–170 000 henkeen, mikä olisi noin 23 prosenttia koko väestöstä. Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan kieliä puhuvien arvioidaan tuolloin nousevan suurimmaksi vieraskielisten kieliryhmäksi.

Helsinki sai vuonna 2015 ulkomailta muuttovoittoa vieraskielisestä väestöstä 3 563 henkeä eli saman verran kuin vuotta aikaisemminkin. Ulkomaiden lisäksi vieraskielisiä muuttaa Helsinkiin myös muualta Suomesta. Helsingin seudun sisällä vieraskielisten muuttoliike kulkee sen sijaan Helsingistä poispäin lähikuntiin.

Vieraskielisten määrä suurin Itäisessä suurpiirissä

Helsingin vieraskielisistä yli neljännes asui vuoden 2016 alussa Itäisessä suur­piirissä, jossa heidän osuutensa koko väestöstä oli 22,6 prosenttia. Helsingin suu­rimmista vieraskielisten ryhmistä venäjän-, viron- ja somalinkielisistä yli 70 prosenttia asui Itäisessä, Koillisessa tai Läntisessä suurpiirissä, mutta englan­ninkieliset asuivat yleisimmin Eteläisessä suurpiirissä.

Marraskuussa 2016 ulkomaan kansalaisten työttömyysaste Helsingissä oli 26,1 prosenttia. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 7 425 eli lähes viidennes kaikis­ta työttömistä. Ulkomaalaistaustaisten työllis­tyminen vaihtelee paljon taustamaittain.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.