Helsingin uusille asuinalueille muutetaan läheltä

Helsingin muuttovirroista suurin osa on kaupungin sisäistä muuttoa. Vaikka Helsingin asuinalueet keräävät muuttajia laajasti ympäri Suomea, kattavat läheltä ja kaupungin sisältä tulevat muutot suuren osuuden kaikista asuinalueille suuntautuvista tulomuutoista.

Tuoreessa tutkimuksessa on tarkasteltu Helsingin uusien asuinalueiden tulomuuttovirtoja: kuinka usein uusien alueiden ensimmäiset muuttajat tulevat läheisiltä asuinalueilta ja kaupunginosista. Vertailuna on tarkasteltu myös 2000-luvun alussa rakentuneiden asuinalueiden tulomuuttorakenteen muutosta. Uusia alueita edustivat Jätkäsaaren ja Kalasataman laajemmat aluerakentamiskohteet sekä Vallilan konepajan alue. 2000-luvulla valmistuneista alueista tutkittiin Arabianrannan, Aurinkolahden ja Latokartanon alueita.

Yli 70 % uusille asuinalueille muuttaneista tulee Helsingin sisältä

Uusille rakentuville asuinalueille Jätkäsaareen, Kalasatamaan ja Konepajaan tehtiin noin 5 500 tulomuuttoa vuosien 2012–2014 välillä. Yli 70 prosenttia uusille alueille muuttaneista oli muuttanut Helsingin sisältä. Noin puolet Kalasataman ja Jätkäsaaren alueiden tulomuutoista oli lähtöisin korkeintaan viiden kilometrin etäisyydeltä eli käytännössä viereisistä kaupunginosista.

Helsingin sisältä muuttaneiden osuudet Arabianrantaan, Latokartanoon ja Aurinkolahteen muuttaneista olivat hieman pienemmät: 66–72 prosenttia kaikista alueille muuttajista. Korkeintaan viiden kilometrin etäisyydeltä muuttaneita oli 40 prosenttia tulomuuttajista.

Jätkäsaari ja Kalasatama väestöltään varsin samankaltaisia

Jätkäsaareen ja Kalasatamaan on muuttanut keskimäärin iältään, äidinkieleltään ja koulutustaustoiltaan hyvin samankaltaisia ensimuuttajia. Jätkäsaari on kuitenkin houkutellut hieman enemmän kaupungin sisältä muuttaneita lapsiperheitä ja 30–39-vuotiaita aikuisia, kun Kalasatamaan on puolestaan muuttanut enemmän opiskeluikäisiä (18–29 vuotiaita aikuisia). Heistä osa on tosin hakeutunut alueelle rakentuneisiin opiskelija-asuntoihin. Kalasatama sijaitsee kaupunkitapahtumistaan tunnetun Kallion tuntumassa, mikä voi olla luontevampi vaihtoehto nuoremmalle muuttajalle. Vallilan Konepajan alue eroaa muista vertailluista alueista kaupunkirakenteen sisäisellä ja kompaktilla sijainnilla. Myös Konepajan alueella tulomuuttajat ovat suhteellisen nuoria.

Aurinkolahti iäkkäämpien suosiossa, Latokartanossa paljon lapsia

2000-luvun alussa rakentuneet asuinalueet ovat houkutelleet enemmän muuttoja muualta maasta. Arabianranta on pysynyt vetovoimaisena läheltä tuleville muutoille ja näyttäytyykin kahta muuta aluetta nuorempana ja koulutetumpana. Arabianranta sijaitsee korkeakoulukeskittymän ja meren läheisyydessä ja on raitiovaunuyhteyksiensä puolesta eräänlainen kantakaupungin jatke. Aurinkolahteen on muuttanut keskimäärin iäkkäämpiä muuttajia ja Latokartanoon puolestaan keskimäärin nuorempaa väkeä, sillä aikavälillä 2010–2014 lähes joka viides uusi asukas on ollut alaikäinen lapsi.

Kieliryhmissä on alueellisia eroja. Arabianrantaan muuttaneista yli kymmenesosa on ruotsinkielisiä ja Aurinkolahteen sekä Latokartanoon muuttaneista noin viidennes puhuu vierasta kieltä. Vieraskieliset muuttavat Aurinkolahteen ja Latokartanoon paitsi ulkomailta, myös kaupungin sisältä ja muualta maasta. Arabianrantaan muuttaneet vieraskieliset tulivat pääosin ulkomailta. Ulkomailta muuttavien joukossa on myös paljon suomenkielisiä, jotka ovat todennäköisesti paluumuuttajia.

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.