Mittavat rakennushankkeet näkyvät ja kuuluvat Herttoniemessä ja Laajasalossa

Herttoniemen keskustassa ja yritysalueella uudistetaan useita katuja. Ensimmäinen yritysalueen katu-urakka käynnistyy jo maanantaina 26. lokakuuta.

Uudistukset tehdään liikenneyhteyksien ja -turvallisuuden parantamiseksi ja uusien
asuinkortteleiden rakentamista varten. Ensimmäisenä vuorossa ovat Suunnittelijankatu,
Laivanlahdenkadun eteläpääty sekä Itäväylän ramppi. Alueella työskennellään
joulukuuhun 2021 saakka.

Uudistuksen aikana töitä tehdään pääasiassa klo 7–18 arkisin. Työt voivat aiheuttaa
ajoittaista meluhaittaa. Myös yötyöt ovat mahdollisia, mutta melua aiheuttavat työvaiheet
tehdään päivisin. Töiden etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti.

Marraskuun alussa aloitetaan pontitustyöt Laivalahdenkadulla. Työstä voi kantautua
tavallista voimakkaampaa melua lähirakennuksiin. Pontitustyöt kestävät alustavan arvion
mukaan noin viisi viikkoa.

Kohteen urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ja tilaajana
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

Laajasalossa kairataan maaperänäytteitä Kruunusillat-raitiotien rakentamista

Laajasalossa kairataan syksyn aikana maaperänäytteitä tulevan Kruunusillat-raitiotien rakentamista varten. Kairaamisesta aiheutuu melua, jonka pienentämiseksi kairavaunu on samassa pisteessä vain joitakin tunteja. Työstä syntyvä meluhaitta vaihtelee kairauksen aikana maaperän laadun mukaan.

Työt voivat aiheuttaa tilapäisesti ajokaistojen vähenemistä, kaventumista, jalankulun tai pyöräliikenteen ohjaamista kadun toiselle puolelle sekä kaupungin alueella olevien pysäköintipaikkojen sulkemista. Työalueet ovat lyhytaikaisia ja pienikokoisia, eikä katuja suljeta kokonaan.

Urakoitsijan pyrkimyksenä on pitää pääpyöräreitit avoimina. Jos pysäköintipaikkoja suljetaan, niistä ilmoitetaan kadulla siirtokehotuskylteillä vähintään 48 tuntia aikaisemmin.

Kruunusillat-raitiotie

Kruunusillat yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa: Kruunuvuorensilta, Finkensilta ja Merihaansilta. Kruunuvuorensilta (1200 metriä) tulee olemaan Suomen pisin silta.

Kruunusillat-raitiotietä rakentaessa tehdään samalla yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.

Rakentamisen on suunniteltu alkavan mm. Hakaniemen alueella vuonna 2021. Tämän hetken tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 2026.