Laajasalon bulevardille haetaan ideoita arkkitehtuurikisassa

Kaupunginsuunnitteluvirasto hakee Laajasalontien ympäristöön ideoita nuorilta eurooppalaisilta arkkitehdeilta Europan-kilpailussa. Jokainen asiasta innostunut voi lähettää terveisiä kilpailijoille 22. tammikuuta asti Kerro kantasi -palvelussa.

Nykytilanne

Nykyisin moottoritiemäinen Laajasalontie jakaa kaupunginosan kahtia. Pitkät ajorampit leventävät liikennealuetta ja hallitsevat maisemaa. Miten Laajasalontien ympäristö muuttuu moottoriväylästä eläväksi kaupungiksi? Tähän kysymykseen kaupunkisuunnitteluvirasto lähtee hakemaan vastauksia helmikuussa käynnistyvästä kansainvälisestä Europan-arkkitehtuurikilpailusta.

Laajasalontien molemmille puolille suunnitellaan kilpailussa uusia rakennuksia, jotka on sovitettu nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Kilpailijat suunnittelevat myös Yliskylänlahden rantaan ja Tengströminpuistoon uuden merellisen asuinalueen osan, jossa on venesatama, rantareitti ja ulkoalueita. Kilpailijoilta odotetaan näkökulmia sekä Laajasalon suunnitteluun että kaupunkibulevardien konseptiin.

Laajasalon kaupunkiympäristöön halutaan kilpailun Productive street -alateeman mukaisesti tuoda asumisen, toimistotyön ja palveluiden lisäksi myös pienimuotoinen tuotanto ja valmistus. Kilpailussa etsitään uusia avauksia tällaisen elävän kaupunkitilan ja sekoittuneen toiminnan aikaansaamiseksi.

Kaupunkilaisilta toivotaan nyt näkemyksiä

Kilpailuohjelmaa laaditaan parhaillaan ja tässä vaiheessa kaupunkilaisilta toivotaan näkemyksiä siitä, miten kilpailutehtävä tulisi määritellä ja kilpailuehdotuksia arvioida.

– Haluamme tarjota mahdollisuuden lähettää terveisiä kilpailijoille ympäri Eurooppaa ja sitä kautta kertoa kilpailijoille asukkaiden arvostamista asioista, sanoo vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Kommentointi on auki 22. tammikuuta asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/laajasalonbulevardi. Saatua palautetta hyödynnetään kilpailuohjelman laadinnassa ja terveiset asukkailta tulevat kilpailuohjelman liitteeksi. Lisäksi laajasalolaisia sidosryhmiä on kutsuttu työpajaan pohtimaan kilpailuohjelmaan liittyviä kysymyksiä.

Jopa 20.000 uutta asukasta

Laajasalo on suurten muutosten edessä tulevina kahtena vuosikymmenenä. Asukasmäärä voi kasvaa arviolta yli 20 000 asukkaalla, jolloin saaren väkiluku kaksinkertaistuu. Kruunusillat tuovat alueelle uuden raitiotieyhteyden keskustasta. Valtuuston lokakuussa hyväksymässä Helsingin uudessa yleiskaavassa Laajasalo on yksi tiivistyvistä esikaupunkikeskustoista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Laajasalontien kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteet vuonna 2015. Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavaehdotuksen lautakunta päätti marraskuussa 2016 asettaa nähtäville. Tämä asemakaava asettaa myös kilpailijoille reunaehtoja. Tavoitteena on saada kilpailun voittajatyöstä viitesuunnitelma Laajasalon tulevaan kaavoitukseen.

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen suunnittelukilpailu alle 40-vuotiaille arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Kilpailu järjestetään samanaikaisesti vajaassa kahdessakymmenessä Euroopan maassa ja kohteita on mukana viitisenkymmentä. Tänä vuonna kilpailun pääteema on Productive cities – tuottavat kaupungit. Suomesta ovat mukana kohteet Helsingistä, Oulusta ja Torniosta. Kilpailun tulokset julkistetaan joulukuussa 2017.

Laajasalontien pohjoisosaa ilmakuvassa. Kuva: Helsingin kaupunkimittausosasto

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.