Kulosaaressa testataan uusia liityntäpysäköinnin opasteita

Helsingin liityntäpysäköintiä kehitetään eri toimijoiden yhteistyönä palvelemaan joukkoliikenteen matkustajia entistä paremmin. HKL Helsingin liityntäpysäköintialueiden hallinnoijana on käynnistänyt HSL:n kanssa liityntäpysäköinnin opasteiden uudistamisen ja toimintatapojen yhtenäistämisen. Hankkeen tavoitteena on saada liityntäpysäköinti entistä paremmin palvelemaan joukkoliikenteellä matkaa jatkavia asiakkaita.

Uudistuksia testataan parhaillaan Kulosaaren metroaseman suositulla liityntäpysäköintialueella. Uusissa opasteissa kerrotaan selkeästi kahden erillisen liityntäpysäköintialueen sijainti ja kevyen liikenteen kulkuyhteys metroasemalle. Opasteiden vaihdon yhteydessä liityntäpysäköintiin on myös tuotu entistä tiukempi aikarajaus ja tähän liittyvä pysäköintikiekon käyttövelvollisuus. Liityntäpysäköinti on pysäköintikiekolla sallittua enintään 12 tuntia kerrallaan.

— Aikarajauksella pyritään autojen tehokkaampaan kiertoon alueilla. Liityntäpysäköintialueita ei ole tarkoitettu pitkäaikaispysäköintiin, vaan sellaisille asiointi- ja työmatkoille, joilla matkaa jatketaan autoilun jälkeen joukkoliikenteellä, kertoo HKL:n palveluasiantuntija Reino Aittomäki.

Opasteissa tuodaan esiin liityntäpysäköijälle tarpeellinen informaatio aiempaa selkeämmin. Opasteet noudattavat HSL:n laatimaa seudullista liityntäpysäköintikonseptia, johon voi tutustua osoitteessa https://www.hsl.fi/tyyliopas/liityntapysakointi. Tavoitteena on yhtenäistää opastus jatkossa kaikissa pääkaupungin työssäkäyntialueen liityntäpysäköinneissä.

— Laadimme liityntäpysäköintikonseptin yhdessä HSL-alueen kuntien ja pysäköintioperaattoreiden kanssa tavoitteenamme helpottaa ja yhtenäistää liityntäpysäköinnin käyttöä ja saada myös uusia asiakkaita joukkoliikenteen pariin. HKL lähti nopeasti tekemään konseptia näkyväksi Helsingin liityntäpysäköintialueilla. Toivottavasti muut kunnat seuraavat pian perässä, kertoo HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen.

HKL jatkaa opasteuudistusta Kulosaaren jälkeen muilla Helsingin liityntäpysäköintialueilla. Seuraavaksi opasteet vaihdetaan Siilitien, Malmin, Huopalahden ja Vuosaaren Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksen liityntäpysäköinteihin.

Opastuksen parantamisen lisäksi lähitulevaisuudessa eri alueille tuodaan myös aiempaa enemmän reaaliaikaista pysäköintipaikkojen täyttöasteen seurantaa. Jo nyt vapaiden paikkojen määrän voi tarkastaa HSL:n Reittioppaan kautta klikkaamalla kartan liityntäpysäköintikuvaketta muun muassa Kalasataman, Laajasalon ja Lauttasaaren liityntäpysäköinneistä.

Uusissa opasteissa kerrotaan selkeästi kahden erillisen liityntäpysäköintialueen sijainti ja kevyen liikenteen kulkuyhteys metroasemalle. Kuva: HKL