Helsingin kaupunginosien Facebook-ryhmissä luottamusta ja kontrollia

Kaupunginosien Facebook-ryhmät ovat saaneet valtavan suosion kolmen viimeisen vuoden aikana.

Helsingin kaupungin tekemän selvityksen mukaan kaupunginosayhteisöt ovat viime vuosina lajentuneet myös verkkoon Helsingissä. Lähes kaikille Helsingin kaupunginosille on perustettu viime vuosina omat Facebook-ryhmät. Niiden kautta on luotu kaupunginosiin verkostoja, joiden avulla ihmisten arkinen yhteistyö on laajentunut maantieteellisesti myös kasvokkaista naapurustoa kauemmas.

Kaksi pääkategoriaa: keskusteluryhmät ja alueelliset Facebook-kirppikset

Kaupunginosien Facebook-ryhmät ovat saaneet valtaisan suosion erityisesti kolmen viimeisen vuoden aikana. Nykyään ne tavoittavat tuhansia lähialueiden ihmisiä. Selvityksen mukaan ryhmät jakautuvat kahteen pääkategoriaan: keskusteluryhmiin ja alueellisiin Facebook-kirppiksiin. Käyttäjiä on helsinkiläisissä kaupunginosien keskusteluryhmissä jo yli sata tuhatta ja kirppisryhmissä peräti yli kolmesataatuhatta. Kirppisryhmät ovat vain kaupankäyntiä varten ja ne ovat yksi vertaiskaupan muoto. Keskusteluryhmissä sana on vapaa ja niiden käyttötarkoitukset ovat moninaisemmat.

Ryhmät edesauttavat naapureiden välistä luottamusta ja yhteistyötä

Selvityksen mukaan keskusteluryhmiä käytetään eniten apuna jokapäiväisessä elämässä. Ryhmät palvelevat naapuruston sosiaalista koheesiota. Sosiaalinen koheesio eli naapureiden välinen luottamus ja yhteistyö on liima, joka pitää yhteisön koossa. Suurin osa ryhmien keskusteluista palvelee tätä tarkoitusta.

Tämän lisäksi ryhmissä on helppo kertoa ilkivallasta tai muista häiriöistä. Niiden avulla luodaan paikallista verkostoa, jonka tavoitteena on puuttua alueiden järjestyshäiriöihin. Asumismuoto vaikuttaa kontrollin määrään, sillä selvityksen mukaan pientaloalueilla kontrollointia tapahtuu selkeästi eniten. Kontrollin määrä viestiliikenteessä vaihtelee alueittain kymmenestä kolmeenkymmeneen prosenttiin. Tästä huolimatta yhteistyön verkostot ovat ryhmien yleisin käyttötapa kaikilla asuinalueilla.

Kuva: Helsingin kaupunki

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.