Siltakohteen peruskorjaus alkaa Pohjois-Haagan rajalla

Pohjois-Haagan ja Pirkkolan rajalla sijaitseva Hämeenlinnanväylän siltakohde peruskorjataan.

Siltakohde ylittää Pirkkolantien Eliel Saarisen tien ja Nuijamiestentien risteyksen lähellä. Uudenmaan Ely-keskuksen mukaan kyse on risteyssilloista. Siltojen kohdalla ei kuitenkaan ole ajoramppeja Hämeenlinnanväylälle, eli kyse ei ole eritasoliittymästä.

Peruskorjaustyöt alkavat touko-kesäkuun 2021 vaihteessa valmistelevilla töillä. Valtatiellä 3 eli Hämeenlinnanväylällä on käytössä kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin. Nopeusrajoitus on korjaustöiden aikana 50 kilometriä tunnissa.

Sillan alapuolella PIrkkolantiellä on käytössä vähintään yksi ajokaista suuntaansa töiden ajan, Uudenmaan Ely-keskus tiedotti.
Silloilla olevat kevyen liikenteen väylät suljetaan töiden ajaksi, ja kulku on tänä aikana siltojen alapuolista kevyen liikenteen väylää pitkin.